Dịch vụ cho thuê kho tại Hòa Lạc Thuê kho ngoại quan thì có phải là kho ngoại quan duy nhất tại Hòa Lạc không?