@MinhHHH bạn ơi, mình cũng đang nghiên cứu chủ đề này, có gì trao đổi nhé