Cho thuê kho tại Hòa Lạc , cho thuê bãi và giao nhận vận tải • Cho thuê kho bãi
  Kho tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn PCCC
  Có Dock nâng container
  Có cầu rút hàng
  Dịch vụ nâng hạ, xe nâng tại kho
  Dịch vụ giao nhận kiểm đếm
  Các dịch vụ vận tải ngoài kho và các dịch vụ xuất nhập khẩu khác

  LH Vinalines Hòa Lạc Logistics

  #chothuekhobai #chothuekho
  #giaonhanvantai #dichvulogistics #dichvuhaiquan
  #khaithuehaiquan