Quy hoạch cảng biển đến năm 2030  • Quy hoạch cảng biển đến năm 2030 có điểm gì mới?
    Vừa qua, chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Điểm mới là thay vì 6 nhóm cảng theo quy hoạch cũ thì nay quy hoạch phân loại theo 5 nhóm cảng biển từng vùng địa lý và mục tiêu phát triển từng nhóm. Mỗi nhóm có các chỉ tiêu, tầm nhìn, dự án đầu tư trong tương lai.

    Về xếp hạng, quy hoạch mới không còn là ba cảng được xếp hạng đặc biệt là cửa ngõ quốc tế, trung chuyển nữa mà chỉ còn hai cảng là cảng biển Hải Phòng và cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu. (Trước đó có thêm Cảng Vân Phong, Khánh Hòa)

    Bài viết gốc:

    https://nguyendang.net.vn/vi/quy-hoach-cang-bien-den-nam-2030/


Log in to reply