Nhà đầu tư ngoại xây tổ hợp cảng biển gần 7.000 tỷ tại Quảng Ninh • Dự án có có quy mô diện tích 1.192,9 ha với thời hạn thực hiện 50 năm, tổng mức đầu tư 6.940 tỷ đồng...

  Thủ tướng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực đầm Nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

  Theo đó, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế CDC có trụ sở tại Cayman Islands, công ty Middle Utilities Company Pte. Ltd (Singapore) và công ty Infra Asia Investment Hong Kong, Limited.

  Dự án có có quy mô diện tích 1.192,9 ha với thời hạn thực hiện 50 năm, tổng mức đầu tư 6.940 tỷ đồng.

  Thủ tướng Chính phủ giao UBND Quảng Ninh chỉ đạo ban quản lý khu kinh tế xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án, cân nhắc việc cấp chứng nhận đầu tư dự án theo các giai đoạn để bảo đảm việc thực hiện đầu tư đúng tiến độ, trong đó quy định cụ thể tiến độ triển khai đầu tư xây dựng, ưu đãi đầu tư theo quy định hiện hành.

  Quảng Ninh cũng cần chỉ đạo nhà đầu tư tuân thủ đúng các cam kết như trong hồ sơ dự án, thực hiện ký quỹ dự án theo quy định của pháp luật đầu tư, thực hiện các ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết của Việt Nam với quốc tế; trường hợp nhà đầu tư chậm triển khai thực hiện theo tiến độ đã đăng ký, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành.

  Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan giao đất phù hợp với tiến độ dự án, thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất lúa, đất rừng ngập mặn theo quy định Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu chủ đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; giám sát thực hiện các dự án có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường; chỉ đạo các cơ quan liên quan và nhà đầu tư trong quá trình triển khai cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 3 để giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến an ninh quốc phòng, chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh biên giới, cửa khẩu, ven biển. • https://luatkeypoint.vn/linh-vuc/tu-van-dau-tu/
  #luat keyPoint #tuvanluat #tuvanPhaply
  #tuvandautu #thutucxuatnhapkhau #sohuutritue
  #trongtai


Log in to reply