Ban hành Danh mục các mặt hàng nhập khẩu thực hiện kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công Thương • Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Công Thương đã tập trung nghiên cứu, rà soát để đơn giản hóa một số thủ tục, cắt giảm mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành (KTCN).

  Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BCT thay thế Quyết định số 1325A/QĐ-BCT ngày 20/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành (KTCN) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. So với Quyết định 1325A/QĐ-BCT, Quyết định số 1182/QĐ-BCT có nhiều điểm mới.

  Giữ nguyên Danh mục các mặt hàng KTCN về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2, về hiệu suất năng lượng

  Về cơ bản, Quyết định số 1182/QĐ-BCT vẫn giữ nguyên 2 Danh mục các mặt hàng KTCN gồm: Danh mục các mặt hàng KTCN về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và Danh mục các mặt hàng KTCN về hiệu suất năng lượng.

  Trong đó, các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 được quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

  Các mặt hàng được kiểm tra hiệu suất năng lượng theo Quyết định số 24/2018/QĐ-TTg ngày 18/5/2018 và Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

  Bãi bỏ Danh mục các mặt hàng KTCN về chất lượng, sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh

  Quyết định số 1182/QĐ-BTC đã bỏ toàn bộ Danh mục các mặt hàng KTCN về chất lượng, sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh quy định tại Phụ lục 2 (ban hành kèm theo Quyết định số 1325A/QĐ-BCT).

  Việc cắt giảm Danh mục mặt hàng KTCN về chất lượng, sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp không phải nộp bản đăng ký/ kết quả kiểm tra có xác nhận của cơ quan kiểm tra hàng hóa để thông quan hàng hóa.

  Bãi bỏ một số dòng hàng tại Danh mục các mặt hàng KTCN về an toàn thực phẩm

  Về cơ bản, Quyết định số 1182/QĐ-BCT vẫn giữ nguyên các dòng hàng thuộc Danh mục các mặt hàng KTCN về an toàn thực phẩm tại Quyết định số 1325A/QĐ-BCT. Tuy nhiên, tại Quyết định số 1182/QĐ-BCT đã bãi bỏ nhiều dòng hàng phải KTCN. Cụ thể:

  Tại Danh mục sản phẩm sữa chế biến, Quyết định số 1182/QĐ-BCT đã bãi bỏ mặt hàng “Các chế phẩm thực phẩm làm từ sản phẩm thuộc các nhóm từ 04.01 đến 04.04 có chưa từ 5% trở lên nhưng không quá 10% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, được chế biến đặc biệt cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, chưa đóng gói để bán lẻ” (HS 1806.90.40) và “Các chế phẩm phù hợp dùng cho trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ, đã đóng gói để bán lẻ” (HS 1901.10) ra khỏi Danh mục sản phẩm sữa chế biến phải KTCN về an toàn thực phẩm. Sau khi thống nhất với Bộ Y tế, Bộ Công Thương đã quyết định cắt giảm các mã hàng trên khỏi danh mục KTCN về an toàn thực phẩm.

  Đồng thời, Quyết định số 1182/QĐ-BTC đã bãi bỏ hơn 140 dòng hàng tại Danh mục sản phẩm nước giải khát, rượu bia, cồn và đồ uống có cồn; bãi bỏ hơn 90 dòng hàng tại Danh mục sản phẩm dầu thực vật và các sản phẩm chế biến từ dầu thực vật; bãi bỏ hơn 50 dòng hàng tại Danh mục sản phẩm bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo.

  Việc bãi bỏ các hàng hóa thuộc các danh mục trên phù hợp với phương án cắt giảm thủ tục, danh mục các mặt hàng (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-BCT ngày 31/7/2019 của Bộ Công Thương.

  Việc ban hành Quyết định số 1182/QĐ-BCT ngày 06/4/2021 của Bộ Công Thương đã thể hiện quyết tâm của Bộ Công Thương trong việc cắt giảm thủ tục KTCN, từng bước tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

  Quyết định số 1182/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2021.
  Bộ Công thương • https://luatkeypoint.vn/category/tu-van-phap-luat/giay-phep/
  #luat keyPoint #tuvanluat #tuvanPhaply
  #tuvandautu #thutucxuatnhapkhau #sohuutritue
  #trongtai • Luật Key Point tưu vấn Hàng hóa nhập khẩu chuyên ngành
  #luat keyPoint #tuvanluat #tuvanphaply #tuvanxuatnhapkhau
  #luatkinhte #dichvuthutuc
  #xuatnhapkhau #tuvandautu


Hãy đăng nhập để trả lời