Giấy phép nhập khẩu thịt đông lạnh Đề nghị cấp Giấy phép Bản sao chụp hợp đồng giao kết thương mại giữa các bên có liên quan. Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp phải đăng ký) hoặc giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài); chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân (chỉ nộp khi xuất khẩu lần đầu). Giấy kiểm dịch nhập khẩu. Kiểm dịch thịt đông lạnh: Chủ hàng có yêu cầu nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật có trong Danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch hoặc động vật, sản phẩm động vật lạ chưa có ở Việt Nam phải đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với Cục Thú y. Hồ sơ đăng ký gồm: a) Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu theo mẫu quy định; b) Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp); c) Giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định; d) Tài liệu liên quan đến việc kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật; Trong phạm vi 07 ngày (không kể ngày nghỉ) kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, căn cứ tình hình dịch bệnh động vật của nước xuất khẩu và tình hình dịch bệnh động vật trong nước, Cục Thú y trả lời không chấp thuận hoặc chấp thuận và hướng dẫn việc kiểm dịch nhập khẩu. Sau khi được Cục Thú y chấp thuận, chủ hàng đăng ký kiểm dịch với cơ quan kiểm dịch động vật được Cục Thú y chỉ định theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 30 của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP. Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thị đông lạnh gồm: a) Giấy đăng ký kiểm dịch nhập khẩu theo mẫu quy định; b) Văn bản chấp thuận của Cục Thú y về việc kiểm dịch nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật; c) Bản sao giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (nếu có); d) Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có). Trong phạm vi 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch động vật có trách nhiệm thông báo cho chủ hàng địa điểm, thời gian, nội dung kiểm dịch; kiểm tra vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch đối với lô hàng đưa về khu cách ly kiểm dịch để kiểm dịch.