700 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU ( P1) • 700 THUẬT NGỮ TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU

  700 ESSENTIAL WORDS FOR EXPORT-IMPORT-LOGISTICS

  SECTION 1: EXPORT IMPORT FIELD

  Export: xuất khẩu
  Exporter: người xuất khẩu (~ vị trí Seller)
  Import: nhập khẩu
  Importer: người nhập khẩu (~ vị trí Buyer)
  Sole Agent: đại lý độc quyền
  Customer: khách hàng
  Consumer: người tiêu dùng cuối cùng
  End user = consumer
  Consumption: tiêu thụ
  Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền
  Manufacturer: nhà sản xuất (~factory)
  Supplier: nhà cung cấp
  Producer: nhà sản xuất
  Trader: trung gian thương mại
  OEM: original equipment manufacturer: nhà sản xuất thiết bị gốc
  ODM: original designs manufacturer: nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
  Entrusted export/import: xuất nhập khẩu ủy thác
  Brokerage: hoạt động trung gian (broker-người làm trung gian)
  Intermediary = broker
  Commission based agent: đại lý trung gian (thu hoa hồng)
  Export-import process: quy trình xuất nhập khẩu
  Export-import procedures: thủ tục xuất nhập khẩu
  Export/import policy: chính sách xuất/nhập khẩu (3 mức)
  Processing: hoạt động gia công
  Temporary import/re-export: tạm nhập-tái xuất
  Temporary export/re-import: tạm xuất-tái nhập
  Processing zone: khu chế xuất
  Export/import license: giấy phép xuất/nhập khẩu
  Customs declaration: khai báo hải quan
  Customs clearance: thông quan
  Customs declaration form: Tờ khai hải quan
  Tax(tariff/duty): thuế
  GST: goods and service tax: thuế giá trị gia tăng (bên nước ngoài)
  VAT: value added tax: thuế giá trị gia tăng
  Special consumption tax: thuế tiêu thụ đặc biệt
  Customs : hải quan
  General Department: tổng cục
  Department: cục
  Sub-department: chi cục
  Plant protection department (PPD): Cục bảo vệ thực vật
  Customs broker: đại lý hải quan
  Merchandise: hàng hóa mua bán
  Franchise: nhượng quyền
  Quota: hạn ngạch
  Outsourcing: thuê ngoài (xu hướng của Logistics)
  Warehousing: hoạt động kho bãi
  Inbound: hàng nhập
  Outbound: hàng xuất
  Harmonized Commodity Descriptions and Coding Systerm: hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa – HS code
  WCO –World Customs Organization: Hội đồng hải quan thế giới
  GSP – Generalized System prefered: Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập
  MFN – Most favored nation: đối xử tối huệ quốc
  GSTP – Global system of Trade preferences: hệ thống ưu đãi thuế quan toàn cầu
  Logistics-supply chain: logistics -chuỗi cung ứng
  Trade balance: cán cân thương mại
  Retailer: nhà bán lẻ
  Wholesaler: nhà bán buôn
  Frontier: biên giới
  On-spot export/import: xuất nhập khẩu tại chỗ
  Border gate: cửa khẩu
  Non-tariff zones: khu phi thuế quan
  Duty-free shop: cửa hàng miễn thuế
  Auction: Đấu giá
  Bonded warehouse: Kho ngoại quan
  International Chamber of Commercial ICC: Phòng thương mại quốc tế
  Exporting country: nước xuất khẩu
  Importing country: nước nhập khẩu
  Export-import turnover: kim ngạch xuất nhập khẩu
  Quality assurance and testing center 1-2-3 (Quatest 😞 trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1-2-3
  Documentation staff (Docs): nhân viên chứng từ
  Customer Service (Cus): nhân viên hỗ trợ, dịch vụ khách hàng
  Operations staff (Ops): nhân viên hiện trường
  Logistics coodinator: nhân viên điều vận
  National single window (NSW): hệ thống một cửa quốc gia
  Vietnam Automated Cargo and Port Consolidated System: Hệ thống thông quan hàng hóa tự động
  VCIS: Vietnam Customs Intelligence Information System: Hệ thống quản lý hải quan thônng minh
  Export import executive: nhân viên xuất nhập khẩu

  SECTION 2: INTERNATIONAL TRANSPORTATION/LOGISTICS

  Shipping Lines: hãng tàu
  NVOCC: Non vessel operating common carrier: nhà cung cấp dịch vụ vận tải không tàu
  Airlines: hãng máy bay
  Flight No: số chuyến bay
  Voyage No: số chuyến tàu
  Freight forwarder: hãng giao nhận vận tải
  Consolidator: bên gom hàng (gom LCL)
  Freight: cước
  Ocean Freight (O/F): cước biển
  Air freight: cước hàng không
  Sur-charges: phụ phí
  Addtional cost = Sur-charges
  Local charges: phí địa phương
  Delivery order: lệnh giao hàng
  Terminal handling charge (THC): phí làm hàng tại cảng
  Handling fee: phí làm hàng (Fwder trả cho Agent bên cảng đích nếu dùng HBL)
  Seal: chì
  Documentations fee: phí làm chứng từ (vận đơn)
  Place of receipt: địa điểm nhận hàng để chở
  Place of Delivery/final destination: nơi giao hàng cuối cùng
  Port of Loading/airport of loading: cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng
  Port of Discharge/airport of discharge: cảng/sân bay dỡ hàng
  Port of transit: cảng chuyển tải
  On board notations (OBN): ghi chú lên tàu
  Shipper: người gửi hàng
  Consignee: người nhận hàng
  Notify party: bên nhận thông báo
  Order party: bên ra lệnh
  Marks and number: kí hiệu và số
  Multimodal transportation/Combined transporation: vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp
  Description of package and goods: mô tả kiện và hàng hóa
  Transhipment: chuyển tải
  Consignment: lô hàng
  Partial shipment: giao hàng từng phần
  Quantity of packages: số lượng kiện hàng
  Airway: đường hàng không
  Seaway: đường biển
  Road: vận tải đường bộ
  Railway: vận tải đường sắt
  Pipelines: đường ống
  Inland waterway: vận tải đường sông, thủy nội địa
  Endorsement: ký hậu
  To order: giao hàng theo lệnh…
  FCL – Full container load: hàng nguyên container
  FTL: Full truck load: hàng giao nguyên xe tải
  Less than truck load (LTL): hàng lẻ không đầy xe tải
  LCL – Less than container Load: hàng lẻ
  Metric ton (MT): mét tấn = 1000 k gs
  Container Yard – CY: bãi container
  CFS – Container freight station: kho khai thác hàng lẻ
  Job number: mã nghiệp vụ (forwarder)
  Freight to collect: cước phí trả sau (thu tại cảng dỡ hàng)
  Freight prepaid: cước phí trả trước
  Freight payable at: cước phí thanh toán tại…
  Elsewhere: thanh toán tại nơi khác (khác POL và POD)
  Freight as arranged: cước phí theo thỏa thuận
  Said to contain (STC): kê khai gồm có
  Shipper’s load and count (SLAC): chủ hàng đóng và đếm hàng
  Gross weight: trọng lượng tổng ca bi
  Lashing: chằng
  Volume weight: trọng lượng thể tích (tính cước LCL)
  Measurement: đơn vị đo lường
  As carrier: người chuyên chở
  As agent for the Carrier: đại lý của người chuyên chở
  Shipmaster/Captain: thuyền trưởng
  Liner: tàu chợ
  Voyage: tàu chuyến
  Bulk vessel: tàu rời
  Charter party: vận đơn thuê tàu chuyến
  Detention: phí lưu container tại kho riêng
  Demurrrage: phí lưu contaner tại bãi
  Storage: phí lưu bãi của cảng (thường cộng vào demurrage)
  Cargo Manifest: bản lược khai hàng hóa
  Ship rail: lan can tàu
  Transit time: thời gian trung chuyển
  Departure date: ngày khởi hành
  Frequency: tần suất số chuyến/tuần
  Connection vessel/feeder vessel: tàu nối/tàu ăn hàng
  Shipped on board: giao hàng lên tàu
  Full set of original BL (3/3): bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc)
  Master Bill of Lading (MBL): vận đơn chủ (từ Lines)
  House Bill of Lading (HBL): vận đơn nhà (từ Fwder)
  Back date BL: vận đơn kí lùi ngày
  Open-top container (OT): container mở nóc
  Flat rack (FR) = Platform container: cont mặt bằng
  Refered container (RF) – thermal container: container bảo ôn đóng hàng lạnh
  General purpose container (GP): cont bách hóa (thường)
  High cube (HC = HQ): container cao (40’HC cao 9’6’’)
  Tare: trọng lượng vỏ cont
  Cu-Cap: Cubic capacity: thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
  Verified Gross Mass weight (VGM): phiếu khai báo tổng trọng lượng hàng
  Safety of Life at sea (SOLAS): Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển

  Container packing list: danh sách container lên tàu
  Means of conveyance: phương tiện vận tải
  Place and date of issue: ngày và nơi phát hành
  Trucking: phí vận tải nội địa
  Inland haulauge charge (IHC) = Trucking
  Lift On-Lift Off (LO-LO): phí nâng hạ
  Forklift: xe nâng
  Cut-off time: giờ cắt máng
  Closing time = Cut-off time
  Estimated time of Departure (ETD): thời gian dự kiến tàu chạy
  Estimated time of arrival (ETA): thời gian dự kiến tàu đến
  Omit: tàu không cập cảng
  Roll: nhỡ tàu
  Delay: trì trệ, chậm so với lịch tàu
  Shipment terms: điều khoản giao hàng
  Free hand: hàng thường (shipper tự book tàu)
  Nominated: hàng chỉ định
  Volume: số lượng hàng book
  Laytime: thời gian dỡ hàng
  Freight note: ghi chú cước
  Bulk container: container hàng rời
  Ship’s owner: chủ tàu
  Payload = net weight: trọng lượng hàng đóng (ruột)
  On deck: trên boong, lên boong tàu
  Shipping marks: ký mã hiệu
  Merchant: thương nhân
  Straight BL: vận đơn đích danh
  Bearer BL: vận đơn vô danh
  Unclean BL: vận đơn không hoàn hảo (Clean BL: vận đơn hoàn hảo)
  Straight BL: vận đơn đích danh
  Through BL: vận đơn chở suốt
  Negotiable: chuyển nhượng được
  Non-negotiable: không chuyển nhượng được
  Port-port: giao từ cảng đến cảng
  Door-Door: giao từ kho đến kho
  Service type (SVC Type): loại dịch vụ (VD: FCL/LCL)
  Service mode (SVC Mode): cách thức dịch vụ (VD: CY/CY)
  Charterer: người thuê tàu
  Agency Agreement: Hợp đồng đại lý
  Bulk Cargo: Hàng rời
  Multimodal/Combined transport operation =MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
  Consignor: người gửi hàng (= Shipper)
  Consigned to order of = consignee: người nhận hàng
  Container Ship: Tàu container
  Non Vessel Operating Common Carrier (NVOCC) : Người vận tải công cộng không tàu
  Twenty feet equivalent unit(TEU 😞 Đơn vị container bằng 20 foot
  Dangerous goods: Hàng hóa nguy hiểm
  Pick up charge: phí gom hàng tại kho (~trucking)
  Security charge: phí an ninh (thường hàng air)
  International Maritime Organization (IMO):Tổ chức hàng hải quốc tế
  Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng
  Said to weight: Trọng lượng khai báo
  Said to contain: Được nói là gồm có
  Terminal: bến
  Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ
  Transit time: Thời gian trung chuyển
  Notice of readiness:Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
  Inland clearance/container deport (ICD): cảng thông quan nội địa
  Hazardous goods: hàng nguy hiểm
  Dangerous goods note: ghi chú hàng nguy hiểm
  Tank container: công-te-nơ bồn (đóng chất lỏng)
  Named cargo container: công-te-nơ chuyên dụng
  Container: công-te-nơ chứa hàng
  Stowage: xếp hàng
  Trimming: san, cào hàng
  Crane/tackle: cần cẩu
  Incoterms: International commercial terms: các điều khoản thương mại quốc tế
  EXW: Ex-Works Giao hàng tại xưởng
  FCA-Free Carrier: Giao hàng cho người chuyên chở
  FAS-Free Alongside ship: Giao dọc mạn tàu
  FOB- Free On Board: Giao hàng lên tàu
  CFR- Cost and Freight: Tiền hàng và cước phí
  CIF- Cost, Insurance and Freight: Tiền hàng,bảo hiểm và cước phí
  CIF afloat: CIF hàng nổi (hàng đã sẵn trên tàu lúc kí hợp đồng)
  CPT-Carriage Paid To: Cước phí trả tới
  CIP-Carriage &Insurance Paid To: Cước phí, bảo hiểm trả tới
  DAP-Delivered At Place: Giao tại nơi đến
  DAT- Delivered At Terminal: Giao hàng tại bến
  DDP – Delivered duty paid: Giao hàng đã thông quan Nhập khẩu
  Delivered Ex-Quay (DEQ): giao tai cầu cảng
  Delivered Duty Unpaid (DDU) : Giao hàng chưa nộp thuế
  Cost: chi phí
  Risk: rủi ro
  Freighter: máy bay chở hàng
  Express airplane: máy bay chuyển phát nhanh
  Delivered Ex-Ship (DES): Giao hang tren tau
  Seaport: cảng biển
  Airport: sân bay
  Handle: làm hàng
  In transit: đang trong quá trình vận chuyển
  Hub: bến trung chuyển
  Oversize: quá khổ
  Overweight: quá tải
  Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng xuất khẩu trước khi Container được xếp lên tàu.
  Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Container hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
  On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng nhập khẩu sau khi Container được dỡ khỏi tàu.
  Intermodal: Vận tải kết hợp
  Trailer: xe mooc
  Clean: hoàn hảo
  Place of return: nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
  Dimension: kích thước
  Tonnage: Dung tích của một tàu
  Deadweight– DWT: Trọng tải tàu
  FIATA: International Federation of Freight Forwarders Associations: Liên đoàn Các hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế
  IATA: International Air Transport Association: Hiệp hội Vận tải Hàng Không Quốc tế
  Net weight: khối lượng tịnh
  Slot: chỗ (trên tàu) còn hay không
  Equipment: thiết bị(ý xem tàu còn vỏ cont hay không)
  Empty container: container rỗng
  Container condition: điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
  DC- dried container: container hàng khô
  Weather working day: ngày làm việc thời tiết tốt
  Customary Quick dispatch (CQD): dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
  Laycan: thời gian tàu đến cảng
  Full vessel’s capacity: đóng đầy tàu (không nêu số lượng cụ thể)
  Weather in berth or not – WIBON: thời tiết xấu
  Proof read copy: người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
  Free in (FI): miễn xếp
  Free out (FO): miễn dỡ
  Free in and Out (FIO): miễn xếp và dỡ
  Free in and out stowed (FIOS): miễn xếp dỡ và sắp xếp
  Shipped in apparent good order: hàng đã bốc lên tàu nhìn bề ngoài ở trong điều kiện tốt
  Laden on board: đã bốc hàng lên tàu
  Clean on board: đã bốc hàng lên tàu hoàn hảo
  BL draft: vận đơn nháp
  BL revised: vận đơn đã chỉnh sửa
  Shipping agent: đại lý hãng tàu biển
  Shipping note – Phiếu gửi hàng
  Stowage plan–Sơ đồ xếp hàng
  Remarks: chú ý/ghi chú đặc biệt
  International ship and port securiry charges (ISPS): phụ phí an nình cho tàu và cảng quốc tế
  Amendment fee: phí sửa đổi vận đơn BL
  AMS (Advanced Manifest System fee): yêu cầu khai báo chi tiết hàng hóa trước khi hàng hóa này được xếp lên tàu( USA, Canada)
  BAF (Bunker Adjustment Factor):Phụ phí biến động giá nhiên liệu
  Phí BAF: phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Âu)
  FAF (Fuel Adjustment Factor) = Bunker Adjustment Factor
  CAF (Currency Adjustment Factor): Phụ phí biến động tỷ giá ngoại tệ
  Emergency Bunker Surcharge (EBS): phụ phí xăng dầu (cho tuyến Châu Á)
  Peak Season Surcharge (PSS):Phụ phí mùa cao điểm.
  CIC (Container Imbalance Charge)hay “Equipment Imbalance Surcharge”: phụ phí mất cân đối vỏ container/ phí phụ trội hàng nhập
  GRI (General Rate Increase):phụ phí cước vận chuyển (xảy ra vào mùa cao điểm)
  PCS (Port Congestion Surcharge): phụ phí tắc nghẽn cảng
  SCS (Suez Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Suez
  COD (Change of Destination): Phụ phí thay đổi nơi đến
  Free time = Combined free days demurrage & detention : thời gian miễn phí lưu cont, lưu bãi
  Phí AFR: Japan Advance Filling Rules Surcharge (AFR): phí khai báo trước (quy tắc AFR của Nhật)
  Phí CCL (Container Cleaning Fee): phí vệ sinh công-te-nơ
  WRS (War Risk Surcharge): Phụ phí chiến tranh
  Fuel Surcharges (FSC): phụ phí nguyên liệu = BAF
  PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama
  X-ray charges: phụ phí máy soi (hàng air)
  Labor fee: Phí nhân công
  International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): mã hiệu hàng nguy hiểm
  Estimated schedule: lịch trình dự kiến của tàu
  Ship flag: cờ tàu
  Weightcharge = chargeable weight
  Chargeable weight: trọng lượng tính cước
  Tracking and tracing: kiểm tra tình trạng hàng/thư
  Security Surcharges (SSC): phụ phí an ninh (hàng air)