PHÂN BIỆT LOẠI HÌNH A31 & G12 • 1- Bản chất loại hình.

  A31 là hàng xk bị trả lại. B11, E42, E52, E62 khi bị trả lại đều mở A31, thuộc tr hợp hoàn thuế xk và ko thu thuế nk theo điểm a, k1, đ33 NĐ 134/2016.
  G12 hàng tạm nhập để : thi công công trình; bảo hành, sửa chữa trong thời hạn nhất định, (theo hợp đồng) sau đó tái xuất G22. Miễn thuế theo khoản 2 đ13 nđ134.
  2 - A31 được xly như sau:
  2.1- nếu B11 bị trả về thì sau khi thông quan A31 ko thuộc quản lý HQ. DN toàn quyền xử lý: bán ngay nội địa hoặc nước ngoài, sửa chữa rồi xuất khẩu hoặc tiêu huỷ.
  2.2 nếu E42,E52,E62 bị trả về, A31 sau thông quan vẫn thuộc quản lý HQ, phải nhập kho thành phẩm ( tăng sp tồn kho - giảm sp thực xuất ) xử lý như sau:
  a- sửa chữa rồi xuất tiếp theo đúng loại hình xuất ban đầu.
  b- chuyển mục đích sd
  c- tiêu huỷ.

  3 - Sự nhầm lẫn giữa A31 và G12 là do từ (sửa chữa)

  A31 có nhập về sửa chữa rồi xuất tiếp nếu ko xuất có thể bồi hoàn tiền hay thay hàng mới bù vào hàng trả lại. Đây không phải là hình thức tạm nhập tái xuất ( quy đinh tại khoản 1 đ41 Luật QLNT. Việc sửa chữa A31 là khắc phục rủi ro trong kinh doanh của DN.
  G12 tạm nhập là hoạt động kinh tế chủ động của DN, trên cơ sở hợp đồng. Khi tái xuất nhất thiết phải là hàng hoá đã tạm nhập. • Các loại hình xuất nhập khẩu