Vận chuyển hàng hóa bằng đường biển • Vận chuyển hàng hóa và dịch vụ logistics quốc tế door to door bằng đường biển
  Cảng xếp : Hải phòng, Hồ Chí Minh
  Cảng đến: Trung QUốc, nhật Bản, hàn Quốc

  Vận chuyển container 20', 40' các loại cont OT, FR
  Vận chuyển tàu rời
  Dịch vụ khai báo hải quan và vận chuyển trọn gói

  #namduong #namduonglogistics #vanchuyenduongbien • Vận tải Liên Á
  #transasia
  #vantaiquocte #khobai #chuyenphatnhanh #crossborder #thuongmaidientu