Thủ tục nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh • Xuất bản phẩm là gì?
  Khái niệm xuất bản phẩm được quy định tại điều 4 luật xuất bản 2012 quy định như sau:

  Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức sau đây:
  a) Sách in;
  b) Sách chữ nổi;
  c) Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp;
  d) Các loại lịch;
  đ) Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách.
  Bộ hồ sơ khai báo hải quan mặt hàng xuất bản phẩm không kinh doanh:

  • Invoice/PKL
  • BILL, Giấy báo hàng đến (A/N)
  • Tờ khai hải quan
  • Đơn đăng kí có số tại Sở thông tin truyền thông
   Bộ hồ sơ xin cấp giấy phép tại Sở Thông Tin Và Truyền Thông:
   – Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh trong đó nêu rõ thông tin đơn vị nhập khẩu, số lượng, nội dung chính của xuất bản phẩm, cửa khẩu nhập (Mẫu số 30 thông tư 01/2020/TT-BTTTT)
   – Danh mục xuất bản phẩm không kinh doanh dự định nhập khẩu (3 bản) ghi rõ tên tiếng việt, tên tiếng nước ngoài, và nội dung tóm tắt
   – Bản sao đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư
   – Invoice/Giấy báo hàng về
   – Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người nộp hồ sơ
   Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

  B1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ bản gốc tại Sở thông tin truyền thông tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
  B2: Sở thông tin truyền thông sẽ cấp bản xác nhận đăng kí hồ sơ có số và ngày và cho phép doanh nghiệp lấy 1 bản mẫu (hoặc một số bản nhất định) từ lô hàng nhập khẩu để mang về cho Sở thông tin truyền thông thẩm định. Sau đó sẽ cấp giấy phép nhập khẩu lô hàng nếu xuất bản phẩm không có vấn đề về dấu hiệu vi phạm pháp luật
  Thời gian cấp phép giấy đăng kí của Sở thông tin và truyền thông đối với các loại mặt hàng: sổ tay, tranh, lịch thường là 3 ngày. Khi có số giấy phép đăng kí doanh nghiệp có thể mở tờ khai và mang hàng mẫu về cho Sở thông tin thẩm định. Khi có kết quả đạt có thể mang lên cơ qan hải quan nơi mở tờ khai để thông quan và mang toàn bộ hàng về
  #qalogistics#thutucnhapkhau#xuatbanphamkhongkinhdoanh


Hãy đăng nhập để trả lời