Nhận được nhiều giá trị hơn nữa từ những mối quan hệ với đối tác theo hợp đồng • Nhận được nhiều giá trị hơn nữa từ những mối quan hệ với đối tác theo hợp đồng
  Không cần biết đối tác cung cấp dịch vụ logistics của bạn là đối tác nhỏ lẻ hay một tập đoàn toàn cầu, bạn vẫn có thể thực hiện các bước sau đây để nhận được nhiều giá trị hơn nữa từ mối quan hệ với họ.

  Valerie Bonebrake, phó chủ tịch cấp cao tại tập đoàn tư vấn chuỗi cung ứng Tompkins International, đã đưa ra những lời khuyên sau đây để đối tác cung ứng theo hợp đồng làm việc cho bạn nhiều hơn.

  1.Hãy trở thành chuyên gia trong việc quản lý đối tác theo hợp đồng.

  Các nhà quản lý của bạn tại bộ phận này phải là những người lãnh đạo mạnh mẽ được đào tạo trong quá trình xây dựng và quản lý các mối quan hệ chiến lược với những người có thẩm quyền để hành động quyết đoán dựa trên danh nghĩa của công ty.

  2.Hãy đầu tư thời gian vào các mối quan hệ chủ chốt.

  Hãy đảm bảo rằng bạn xây dựng những mối quan hệ ý nghĩa không chỉ với một người mà là toàn bộ các nhân viên của đối tác cung cấp dịch vụ theo hợp đồng. Nếu như đối tác của bạn không sẵn sàng đầu tư thời gian và nhân tài, hãy lựa chọn một đối tác khác.

  3.Hãy đảm bảo đối tác của bạn được trao quyền trong các mục tiêu và sáng kiến trong chuỗi cung ứng của công ty.

  Hãy chia sẻ các ý tưởng. Động viên và trao thưởng cho đối tác của bạn trong việc đưa ra các gợi ý và giải pháp thực hiện giúp cải thiện hiệu suất.

  4.Hãy đầu tư cho kết quả chứ không chỉ cho hoạt động.

  Tạo ra một môi trường khuyến khích sự sáng tạo. Phát triển những mục tiêu chung và chỉ số đánh giá hiệu suất. Hãy gắn kết khoản bồi thường và các ưu đãi với kết quả đạt được chứ không chỉ với những nhiệm vụ được giao. Điều này tạo ra nhiều công việc hơn nhưng các khoản ưu đãi bồi thường được thiết kế tốt sẽ cho phép bạn thu về lợi ích cho tất cả mọi người.

  5.Luôn sẵn sàng với những hợp đồng dài hạn.

  Nếu như sự cải tiến mà bạn đang tìm kiếm yêu cầu đối tác phải đầu tư vốn, hãy ký kết những hợp đồng có thể đem lại lợi nhuận ròng. Những hợp đồng có thời hạn từ 1 tới 3 năm với ba mươi ngày hủy bỏ hợp đồng không phải là một sự đầu tư khôn ngoan.

  6.Tổ chức hội nghị chiến lược thường niên.

  Xây dựng các sáng kiến và mục tiêu chung; nghi thức hóa quá trình theo dõi và đánh giá; tạo ra một môi trường cộng tác có thể truyền cảm hứng cho đối tác để họ làm việc chăm chỉ cho bạn.

  7.Hãy đầu tư vào các khóa đào tạo liên kết và hoạt động xây dựng đội nhóm.

  Cần có thời gian để xây dựng các mối quan hệ với đối tác cung cấp dịch vụ theo hợp đồng. Đây là một sự học hỏi dài trong suốt quá trình bắt đầu trước khi những đội nhóm mới trở thành những nhân viên đỉnh cao. Hãy làm việc cùng nhau như là một nhóm chính là chìa khóa dẫn tới sự thành công dài hạn. Hãy tiến hành các khóa đào tạo liên kết được tài trợ và những buổi hoạt động đội nhóm (team building). Tạo ra một mối liên kết giữa 2 nhóm sẽ đảm bảo đối tác của bạn nắm bắt tình hình tương tự như nhân viên của công ty và tất cả mọi người đều làm việc hướng tới mục tiêu chung.

  8.Đối xử với đối tác như với chính nhân viên của bạn.

  Hãy xem như đối tác là một phần mở rộng của công ty và nhân viên của họ chính là nhân viên của bạn. Bạn đầu tư vào mối quan hệ càng nhiều, họ sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách tốt hơn. Đối tác của bạn cần đầu tư vào nhóm dịch vụ của công ty, và cũng nên chia sẻ kế hoạch phát triển nhân sự với bạn.

  9.Hãy nhờ người có kinh nghiệm tư vấn và tiếp thu ý kiến.

  Rất nhiều đại diện của đối tác cung cấp dịch vụ theo hợp đồng chia sẻ rằng “Tôi có thể giúp khách hàng của mình nhiều hơn chỉ khi họ cho phép tôi làm điều đó”. Hãy cho phép họ được thỏa sức thể hiện bản thân để đạt được kết quả bất ngờ.

  10.Đo lường kết quả.

  Hầu hết các thỏa thuận cấp độ dịch vụ và chỉ số đánh giá hiệu suất công việc được gắn chặt với sự thực hiện. Thế nhưng bạn có thể nhìn ra trách nhiệm chung, nơi mà hiệu suất của sự cộng tác có thể tạo ra thế mạnh chiến lược cho công ty của bạn. Hãy suy nghĩ xuyên suốt từ đầu tới cuối, theo dõi hiệu suất và nhận ra chúng. Khen thưởng những thành công và sửa lỗi khi cần thiết.

  (Theo: Inboundlogistics)