Vận chuyển tuyến gần thì không bị tắc bởi Kênh đào Suez