Nhân lực Logistics 2020 sẽ như thế nào? • Ngành này đang HOT nên sẽ có thêm nhiều nhân lực.
  Các đặc điểm thể hiện:

  Kim ngạch XNK tăng cao
  Tăng trưởng kinh tế tiếp tục đà phát triển
  Đầu tư nước ngoài tốt
  Mở rộng các tuyến và tham gia thị trường nước ngoài..
  Mua bán sáp nhập sẽ sôi động ..
  Giá xe vận tải có xu hướng giảm và ổn định
  Nguồn đào tạo nghề lớn..

  #qalogistics #nhanluclogistics