Biểu mẫu phiếu cân VGM theo Solas • Để xác định trọng lượng hàng hóa, tất cả các hàng hóa xuất nhập khẩu đều phải cân trước khi đưa lên phương tiện vận chuyển. Đặc biệt khi hàng hóa vận chuyển bằng đường biển phiếu vân VGM đóng vai trò quan trọng để xác định trọng lượng cần thiết trước khi đưa lên tàu, tránh việc rủi ro trong quá trình vận chuyển. Vậy phiếu cân VGM là gì, cân như thế nào?

  VGM là gì?

  VGM viết tắt của Verified Gross Mass là quy định trong công ước SOLAS (Safety of Lìfe at Sea convention) yêu cầu tất cả chủ hàng phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa hàng.

  Solas đưa ra quy định này nhằm đưa ra những tiêu chuẩn tối thiểu về kết cấu, khai thác tàu để bao vệ cho mọi người trên tàu. Đây là công ước an toàn sinh mạng con người trên biển.

  VGM trong xuất khẩu hàng hóa là phiếu xác nhận toàn bộ trọng lượng của vỏ container và hàng hóa.

  Mục đích của VGM

  VGM giúp hãng tàu biết trọng lượng của container hàng hóa. Từ đó, dễ kiểm soát tải trọng và thực hiện công tác dỡ hàng lên xuống tàu.

  Nếu trọng lượng của container vượt quá trọng lượng cho phép thì hãng tàu có quyền từ chối không vận chuyển, hoặc yêu cầu bỏ bớt hàng.

  Phiếu VGM giúp hãng tàu sắp xếp hàng hợp lý, cân bằng, không bị chênh lệch dễ gây đắm tàu.

  Những thông tin cung cấp trong phiếu VGM

  Thông tin bắt buộc

  Thông tin người gửi hàng: tên, địa chỉ, số điện thoại

  Thông tin container: Số container, loại, khối lượng sử dụng lớn nhất, xác nhận khối lượng toàn bộ container

  Tên đơn vị, địa chỉ cân

  Cam kết của chủ hàng với những số liệu trên.

  Thông tin không bắt buộc

  Ngày cân

  Số kiểm soát nội bộ của chủ hàng

  Dung cụ cân

  Bên giữ chứng từ

  Cách tính VGM

  Thời gian gửi thông tin VGM cho hãng tàu

  Hạn trình phiếu VGM cho hãng tàu, cảng được ghi trên số booking vận tải biển của hãng.

  Hình phạt nếu không khai báo VGM trước thời hạn

  Chỉ khi có VGM thì hàng của bạn mới được đưa lên tàu. Container không có VGM sẽ không được làm thủ tục hạ container vào Cảng. Nếu không cung cấp hoặc khai báo sai trọng lượng container sẽ chịu hoàn toàn chi phí phát sinh như chi phí lưu kho, lưu cont, quản lý,…

  Cách tính VGM

  Cách 1: cân toàn bộ trọng lượng của hàng trước khi đưa lên container. Tiếp đến, cộng với vỏ container.

  Cách 2: cân toàn bộ xe container hàng. Khi đã hạ hàng xuống, cân lại xe không có container.

  #qalogistics #VGM #Solas