Kho ngoại quan là gì? Định nghĩa và thông tin • Nếu bạn muốn tìm hiểu kho ngoại quan là gì bạn có thể tìm thấy định nghĩa chính xác trong các văn bản pháp luật của nhà nước ban hành. Theo google kho ngoại quan là:

  Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được thành lập trên lãnh thổ Việt Nam, ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện một số dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài, hoặc từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan được ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng.
  Thủ tục hải quan – KHO NGOẠI QUAN – Cục Hải Quan Quảng Ninh

  www.quangninhcustoms.gov.vn/Lists/ThuTucHaiQuan/XuatKhau-Kho-ChiTiet.aspx?ID…
  Định nghĩa kho ngoại quan (cũng trích từ văn bản pháp luật ra về định nghĩa kho ngoại quan là gì)

  Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi được thành lập trên lãnh thổ Việt Nam, ngăn cách với khu vực xung quanh để tạm lưu giữ, bảo quản hoặc thực hiện một số dịch vụ đối với hàng hoá từ nước ngoài, hoặc từ trong nước đưa vào kho theo hợp đồng thuê kho ngoại quan được ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng.

  Kho ngoại quan được phép thành lập ở các khu vực sau:

  – Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đầu mối giao lưu hàng hoá giữa Việt Nam với nước ngoài, có điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

  – Các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, các khu kinh tế đặc biệt khác (sau đây viết là Khu công nghiệp).

  – Kho ngoại quan, hàng hoá, phương tiện vận tải ra, vào hoặc lưu giữ, bảo quản trong kho ngoại quan phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan.

  http://vnll.com.vn/vi/kho-ngoai-quan-la-gi/


Log in to reply