Phí CIC là gì? • CIC là chữ viết tắt của Container Imbalance Charge; Đôi khi chúng ta thường gặp CIS (Container Imbalance Surcharge)

  Đây là phí mất công bằng container do cán cân xuất nhập khẩu các nước nơi mà tàu đi và đến không đều nhau.

  Nước có tỷ lệ xuất siêu cao thường thiếu hụt container rỗng ví dụ như Trung Quốc, Hàn Quốc..., còn nước nước nhập siêu cao thường thừa rất nhiều container rỗng;

  Về lý thuyết thì các hãng tàu sẽ phải chuyển container rỗng từ nơi nước nhập siêu về nước xuất siêu để phục vụ cho nhu cầu đóng hàng ở đó.

  Vì vận chuyển container rỗng nên hãng tàu không có nguồn thu từ các container này. Do đó để bù vào tổn thất này thì các hãng tàu sẽ thu chủ hàng

  Tuy nhiên trên thực tế thì chủ hàng sẽ không biết là hãng tàu có thực sự là vận chuyển các container rỗng trên các chuyến hàng của mình không.

  Đối với hàng lẻ thì hãng tàu cũng thu phí này nhưng lại núp dưới một cái tên khác là Phí phụ trội hàng nhập


Log in to reply