Logistics : Inbound và Outbound Logistics • Logistics được chia làm 2 đoạn theo dòng di chuyển của nguồn lực:
  Đoạn logistics nội bộ (inbound logistics): quản lý dòng vật tư kỹ thuật sản xuất di chuyển từ nơi cung cấp đến doanh nghiệp sản xuất dưới dạng thô hay sơ chế . Đoạn này, vật tư chủ yếu di chuyển và biến đổi trong nội bộ doanh nghiệp;
  Đoạn logistics bên ngoài (outbound logistics): Quản lý dòng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ đa dạng (có thể ở dạng bán buôn khối lớn, bán buôn, bán lẻ…). Đoạn này sản phẩm trở thành hàng hóa và lưu thông trên thị trường trong hoặc ngoài nước.

  Inbound Logistics: tiếp nhận và lưu trữ nguyên vật liệu, cung cấp nguyên vật liệu theo yêu cầu.(logistic đầu vào): toàn bộ các hoạt động hỗ trợ dòng nguyên liệu đầu vào từ nguồn cung cấp trực tiếp cho tới các tổ chức

  Outbound Logistics: kho bãi lưu trữ và phân phối sản phẩm/dịch vụ. (logistic đầu ra) toàn bộ các hoạt động hỗ trợ dòng sản phẩm đầu ra cho tới tay khách hàng tại các tổ chức.
  Các dòng logistics trên quan điểm hệ thống:

  Dòng logictics đi vào( inbound): dòng này bao gồm toàn bộ quá trình dịch chuyển vật tư, nguyên vật liệu và các bộ phận cấu thành nên sản phẩm từ các nhà cung cấp khác nhau và qua nhiều công đoạn khác nhau. Nhà sx cần phải kiểm soát dòng dịch chuyển này, không chỉ đảm bảo cung cấp đầy đủ các yếu tố nhập lượng hữu hình cho quá trình sản xuất được tiến hành trôi chảy mà còn phải đảm bảo sử dụng vốn ít nhất và chi phí thấp nhất để tạo ra các xuất lượng (thành phẩm) với giá thành rẻ nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu khách hàng.
  Dòng logistics đầu ra (outbound): Dòng logistics đầu ra liên quan đến việc dịch chuyển hàng hóa từ điểm cuối cùng của dây chuyền sx đến khách hàng. Sự chu chuyển của hàng hóa thông qua các kênh phân phối ( trực tiếp hoặc gián tiếp) đến tay người tiêu dùng.