Hướng dẫn lập hồ sơ C/O - Quy trình làm C/O • Một bộ hồ sơ C/O gồm các chứng từ sau:

  1. Ðơn đề nghị cấp C/O (1 bản, theo mẫu)
  2. Mẫu C/O đã kê khai hoàn chỉnh có tối thiểu 4 bản (1 bản chính và 1 bản copy doanh nghiệp chuyển khách hàng, 1 bản copy C/O lưu tại công ty, 1 bản copy lưu tại VCCI.)
  3. Các chứng từ xuất khẩu:
   Tờ khai hải quan hàng xuất (bản sao y) kèm theo bản gốc để đối chiều.
   Commercial Invoice
   Bill (bản sao y)
  4. Các chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ Việt Nam, từng trường hợp cụ thể:
   Hóa đơn thu mua nguyên liệu trong nước hoặc cam kết về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất lô hàng xuất khẩu.
   Bảng kê định mức nguyên phụ liệu
   TKHQ hàng nhập khẩu trường hợp lô hàng có sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng gia công…
   Quy trình sản xuất tóm tắt để chứng minh các công đoạn sản xuất tại Việt Nam.
   Cam kết của người sản xuất trường hợp người xuất khẩu không trực tiếp sản xuất.
   Trường hợp cần thể hiện các thông tin chi tiết như ngày sản xuất, hạn sử dụng, tên nhà sản xuất, chất phóng xạ thì các thông tin này phải có xác nhận của cơ quan chuyên ngành.
   *Lưu ý:

  Cần phải khai báo chính xác trên tất cả các chứng từ, khai báo trên mẫu C/O phải đánh máy vi tính, tất cả các chứng từ đơn xin C/O, mẫu C/O, Commercial Invoice phải được ký trực tiếp và đóng dấu của công ty.
  Lưu trữ: Hồ sơ C/O doanh nghiệp phải lưu đầy đủ (ít nhất như bộ đã nộp tại VCCI) trong thời gian tối thiểu 5 năm, và phải lưu bản C/O copy mộc đỏ do VCCI cấp.
  Đối với doanh nghiệp lần đầu liên hệ cấp C/O cần:

  Lập hồ sơ thương nhân (theo mẫu);
  Đăng ký mẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyền ký trên C/O;
  Nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (công chứng);
  Giấy chứng nhận mã số thuế (công chứng).
  Quy trình làm C/O:

  Gồm các bước sau:
  1.Tiếp nhận và Kiểm tra C/O
  2.Đánh số bộ C/O được cấp của từng công ty vào máy và Đóng số C/O theo số C/O hiện trên máy vi tính
  3.Nhập máy các dữ liệu C/O
  4.Hậu kiểm và Ký C/O
  5.Đóng dấu C/O
  6.Trả C/O
  8.Chuyển lưu hồ sơ C/O.

  Thời gian cấp C/O:
  Bộ hồ sơ C/O hoàn chỉnh có thể sẽ được cấp ngay trong ngày
  Nếu cần xác minh, cán bộ C/O sẽ thông báo trước cho Người xuất khẩu. Thời hạn xác minh không quá 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận Bộ Hồ sơ. Trong trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể được kéo dài không quá 3 ngày và không được làm ảnh hưởng đến việc giao hang hoặc thanh toán của Người xuất khẩu. • Quy trình này và quy trình CO điện tử là như thế nào ạ?


Log in to reply