Start Up cho Logistics và Chuỗi cung ứng Supply Chain • Hiện tại Start Up đang là một từ nóng.
  Có rất nhiều cá nhân tổ chức tham gia và lập các Start Up liên quan đến nhiều ngành nghề.
  Start Up cho Logistics và SCM ( quản trị chuỗi cung ứng) cũng xuất hiện. Hiện tại chủ yếu là các App dùng cho vận tải và quản lí phương tiện. Một số Start Up cũng đã kêu gọi được lượng tiền ủng hộ và đầu tư khá lớn.
  Có những Start Up chuyên về Thuê tàu - izifix
  Có Start Up chuyên về đường bộ, ghép xe và xe rỗng. - sanvanchuyen ...
  Về cơ bản một số các phần mềm quản lí vận tải, kho bãi và logistics đã có từ những năm trước đây, hiện tại đang được hoàn thiện tùy theo từng doanh nghiệp cụ thể để có thể hoàn thiện sản phẩm.
  Các Start Up này vẫn đang trong quá trình khởi tạo, chưa có nhiều danh tiếng. Hy vọng có thể có các Quỹ đầu tư để có thể hoàn thiện sản phẩm nhằm có thêm nhiều App tốt cho các dịch vụ liên quan trong lĩnh vực này...
  http://vlhl.vn/


Log in to reply