Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa - Certificate Origin • C/O, CQ là gì? Khái niệm C/O, CQ được quy định tại đâu và như thế nào? Đây luôn là những vấn đề mà các nhà sản xuất và các nhà cung cấp hàng hóa hay cụ thể là các đơn vị xuất nhập khẩu quan tâm.

  Định nghĩa giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa C/Q

  C/Q (certificate of quality): là tên viết tắt của loại giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế. Có 2 hình thức đối với việc chứng nhận chất lượng hàng hóa:

  Chứng nhận tự nguyện: việc chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế được thực hiện theo yêu cầu của tổ chức/cá nhân.

  Chứng nhận bắt buộc: việc chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý của Nhà nước.

  Việc xin giấy chứng nhận chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa của mình là cần thiết và có lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi mà nó giúp cho khách hàng có niềm tin vào chất lượng, độ an toàn của sản phẩm, hàng hóa đó. Đối với những ai có nhiệm vụ làm thủ tục Hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty mình thì cần nắm được rằng giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa CQ không bắt buộc phải có trong Hồ sơ hải quan.

  Quy định chi tiết về CQ và C/O được ghi tại văn bản sau:

  Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006,

  Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật,

  Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 của bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ về việc ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy”. -

  Nghị định 67/2009/NĐ-CP sửa đổi nghị định 127/2007/NĐ-CP về xuất xứ hàng hóa

  Phân biệt giấy chứng nhận C/Q và C/O

  Nếu C/Q là giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa thì C/O (certificate of origin) lại là loại giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa và được cấp bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền của nước xuất khẩu cho hàng hóa xuất khẩu được sản xuất tại nước đó. Do vậy, mục đích của việc xin cấp giấy chứng nhận C/O là chứng minh được hàng hóa của doanh nghiệp đó có xuất xứ rõ ràng, phù hợp với các quy định liên quan đến thuế quan, hạn ngạch cũng như các quy định khác về xuất nhập khẩu của nước xuất khẩu và nước nhập khẩu hàng hóa đó.
  Tất cả các vật liệu xây dựng đều phải được kiểm tra xuất xứ, chất lượng trước khi đưa vào công trình để sử dụng.Việc yêu cầu kiểm tra C/O, C/O của loại vật liệu xây dựng nào phụ thuộc vào nội dung đã thoã thuận trong hồ sơ dự thầu của các nhà thầu và hợp đồng thi công đã ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

  Đơn vị sản xuất chỉ có quyền công bố tiêu chuẩn áp dụng cho hàng hóa của mình sản xuất, hoặc cấp giấy chứng chỉ xuất xưởng (tức là giấy chứng tỏ hàng hóa này là đợn vị đó sản xuất theo tiêu chuẩn X, vào ngày tháng năm,…, không phải là hàng giả, đơn vị đó chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa đó . Còn giấy C/Q phải do cơ quan độc lập có chức năng cấp cho hàng hóa đó.

  Các đơn vị khi phát hành C/Q cho sản phẩm của mình có cần sự cho phép của cơ quan nào hay không ?

  Đơn vị sản xuất chỉ có quyền công bố tiêu chuẩn áp dụng cho hàng hóa của mình sản xuất, hoặc cấp giấy chứng chỉ xuất xưởng (tức là giấy chứng tỏ hàng hóa này là đợn vị đó sản xuất theo tiêu chuẩn X, vào ngày tháng năm,…, không phải là hàng giả, đơn vị đó chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa đó . Còn giấy C/Q phải do cơ quan độc lập có chức năng cấp cho hàng hóa đó.

  Sự cần thiết của giám định của chất lượng hàng hóa của đơn vị giám định độc lập?

  Cái này thì tùy thuộc vào cơ sở bỏ tiền ra mua hàng hóa có muốn giám định hay không. Về nguyên tắc có C/O, C/Q là đã đầy đủ theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên đối với một số mặt hàng hóa khi có yêu cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền (hải quan, bộ thương mại,..) thì cơ sở mua hàng hóa phải đem giám định độc lập bắt buộc (chẳng hạn : nghi ngờ rác thải, xăng dầu, ….).

  Dịch vụ xin giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu như thế nào ?

  Để đảm bảo cho khách hàng có thể nhận được giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa một cách nhanh chóng, thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật đề ra, tôi có tìm hiểu & tổng hợp quy trình dịch vụ cụ thể đối với khách hàng như sau:
  Bước 1: Khảo sát sơ bộ tính pháp lý của các giấy tờ khách hàng hiện có.
  Bước 2: Tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan đến việc làm thủ tục, hồ sơ xin giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, sản phẩm hợp chuẩn/hợp quy bao gồm: + Phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp của các yêu cầu do khách hàng đề xuất. + Tư vấn các thủ tục cần làm khi thực hiện xin giấy chứng nhận chất lượng. + Tư vấn chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết để làm Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, sản phẩm + Tư vấn về các vấn đề có liên quan khác.
  Bước 3: Ký hợp đồng với khách hàng.
  Bước 4: Xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa, sản phẩm cho khách hàng.
  ​Bước 5: Hỗ trợ tiếp đón đoàn thẩm định.
  Bước 6: Đại diện khách hàng nhận giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
  THỜI GIAN VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN RA GIẤY: tối đa 15 ngày làm việc
  Một mẫu giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa C/Q


Log in to reply