Phương thức thuê tàu chợ Thuê tàu chợ còn gọi là lưu cước/ khoang tàu chợ (liner booking) . Thuê tàu chợ là chủ hàng (shipper) trực tiếp hay thông qua công ty logistics yêu cầu chủ tàu (ship owner) giành cho mình thuê một phần chiếc tàu để chở hàng hóa xuất nhập khẩu từ cảng này đến cảng khác. Phương thức thuê tàu chợ Trong thuê tàu chợ người thuê và chủ tàu cho thuê được điều chỉnh bằng một chứng từ gọi là vận đơn đường biển. Vận đơn đường biển do hãng tàu quy định sẵn và ký phát cho người thuê có chức năng như một hợp đồng vận tải đường biển điều chỉnh mối quan hệ phát lý giữa đôi bên. Trình tự thuê một tàu chợ. Thuê tàu chợ có 2 trường hợp sảy ra. Trường hợp thứ nhất chủ hàng tự liên hệ với chủ tàu chợ và thuê tàu, trường hợp thứ hai chủ hàng mua cước thông qua công ty logistics. Tuy nhiên trường hợp thứ nhất ít sảy ra hơn vì với số lượng hàng nhỏ làm việc với công ty logistics sẽ đảm bảo vể quyền lợi cũng như dịch vụ tốt hơn. Bước 1: Chủ hàng thông qua công ty logistics tìm hỏi tàu để vận chuyển hàng hóa cho mình Bước 2: Công ty logistics sẽ đặt booking cho việc thuê tàu chợ cho lô hàng. Công ty logistics có thể đặt lưu cước cho cả quý , cả năm bằng một đồng lưu cước với hãng tàu. Bước 3: Công ty logistics với hãng tàu thõa thuận một số điều khoản chủ yếu trong xếp dỡ và vận chuyển. Bước 4: Công ty logistics thông báo cho chủ hàng kết quả thuê tàu chợ với chủ tàu. Bước 5: Chủ hàng căn cứ vào lịch tàu để vận chuyển hàng hóa ra cảng giao cho tàu. Bước 6: Sau khi hàng hóa được xếp lên tàu, hãng tàu sẽ cấp cho chủ hàng một bộ vận đơn theo yêu cầu chủ hàng.