Chuyên mục con

  • Tổng hợp kiến thức chung, quy trình, khái niệm và các case study

  • Chiến lược, hệ thống liên quan hoạt động chuỗi cung ứng

  • Các hoạt động quản lý quy trình chuỗi cung ứng

  • Liên quan đến việc đánh giá, nghiên cứu, thiết kế vận hành chuỗi cung ứng, thử nghiệm chuỗi cung ứng

  • Các hoạt động thuê ngoài liên quan, tìm kiếm nhà cung cấp

  • Chuỗi cung ứng thiết kế thành phần, hoạt động kho vận, phân phối, giao nhận

  • Các hoạt động thu mua bán hàng, triển khai bán hàng, hậu mãi, quản lý

  • Quản lý hoạt động, thông tin, quy trình vận tải

  • IT, phần mềm, hoạt động liên quan công nghệ vận hành chuỗi cung ứng

  • Nguồn nhân sự, nhân lực cho các khâu trong chuỗi cung ứng