Cần tàu vận chuyển đá vôi Lime Stone 3.000 tấn đến 5.000 tấn


 • administrators

  Tôi đang cần tàu 3.000 tấn - 5.000 tấn
  Hàng Đá vôi
  Lime Stone.
  Cảng xếp : Cái Lân
  Tàu hàng rời.
  Cảng đến : Chittagong, Bang
  Laycan: Tuần 1 tháng 7
  Liên hệ : Skype: tuan.px

  Vận chuyển đường biển
  TÌm tàu vận chuyển đường biển
  Vận chuyển hàng rời đường biển
  Tàu vận chuyển hàng rời đường biển đi Chittagong


Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.