Cần xe container lạnh chở tuyến Thái - Việt nam


 • administrators

  Chúng tôi đang có hàng hoa quả các loại từ Thái về Việt Nam qua các cửa khẩu Thakhek, Savanakhet, qua ChaLo hoặc Cầu Treo về Việt Nam.
  Hàng xuất Trung QUốc.
  Hàng từ 18-22 tấn/cont.
  Xe phải có máy phát điện
  Giấy tờ cho xe quá cảnh.
  Sản lượng : 300 conts/tháng.
  Liên hệ : skype: tuan.px
  0975145079


Log in to reply