Subcategories


  • Các thông tin, nhu cầu, giao dịch về vận chuyển đường biển nội địa


  • Thông tin, nhu cầu, giao dịch về vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt hoặc kết hợp


  • Các thông tin và nhu cầu về dịch vụ vận chuyển đường hàng không và chuyển phát nhanh


  • Các dịch vụ cho hàng hóa khác ( siêu trường siêu trọng, hàng dự án, hàng nguy hiểm ..)