Qingdao,Tianjin,Xiamen,Shenzhen of China to Vietnam


 • administrators

  Qingdao,Tianjin,Xiamen,Shenzhen of China to Vietnam
  Mời các bạn tham khảo giá
  Liên hệ với mình để biết giá tốt nhất
  Skype:
  MOb. 0912575859
  Pls note below our net/net buying rates. it's included EBS/CIC.

  POL POD 20'GP 40'GP 40'HQ Carrier Schedule T/T(days) Telex/SWB
  Qingdao Haiphong 225 225 225 CMA Fri 8 dir SWB
  250 300 300 ZIM Fri 8 dir SWB
  250 250 250 MCC Wed 10 via HK SWB
  225 225 225 OOCL Mon 10 via HK SWB
  150 190 190 SSL Sun 13 via BUS USD30/Bill
  250 325 325 HMM Fri 8 dir USD30/Bill
  POL POD 20'GP 40'GP 40'HQ Carrier Schedule T/T(days) Telex/SWB
  Qingdao Hochiminh City Cat lai 265 265 265 MCC Tue 8 dir SWB
  350 350 350 YML Tue 8 dir SWB
  345 345 345 KMTC Thu 8 dir SWB
  325 350 350 CMA Tue/Fri 8 dir SWB
  NO 250 250 SSL Tue/Fri 9 dir USD30/Bill
  325 350 350 TSL Tue 8 dir USD50/bill
  Currency:US Dollar.

  POL POD 20'GP 40'GP 40'HQ Carrier Schedule T/T(days) Telex/SWB
  Tianjin Haiphong 320 320 320 MCC Mon 11 via HK SWB
  280 230 255 OOCL Sun 12 via KHH SWB
  290 410 410 RCL Sun 18 via HK USD58/bill
  280 300 300 SITC Thu/Sat 13 dir USD45/bill
  POL POD 20'GP 40'GP 40'HQ Carrier Schedule T/T(days) Telex/SWB
  Tianjin Hochiminh City Cat lai 275 275 275 MCC Sun 11 dir SWB
  325 325 325 KMTC Sat 12 dir SWB
  355 350 350 OOCL Sun 10 dir SWB
  300 325 325 HMM Tue 12 dir USD30/Bill
  260 260 260 RCL Sun 10 dir USD58/bill
  Currency:US Dollar.

  POL POD 20'GP 40'GP 40'HQ Carrier Schedule T/T(days) Telex/SWB
  Shenzhen Hochiminh City (CAT LAI) 160 180 180 MCC Sat 4 dir SWB
  150 280 280 KMTC Wed/Sat 4 dir SWB
  135 220 220 OOCL Sun 2 dir SWB
  145 255 255 CMA&CNC Mon/Wed 4 dir SWB
  145 265 265 RCL Wed 3 dir USD15/Bill
  130 230 230 IAL Tue 3 dir USD15/Bill
  110 155 155 CHINA LINES Sat 4 dir Telex is free
  150 230 230 YML Sun 3 dir Telex is free
  140 220 220 EMC Tue 3 dir Telex is free
  145 235 235 WHL Tue/Sun 3 dir Telex is free
  135 195 195 SITC Mon 2 dir Telex is free
  150 265 265 TSL Mon 3 dir Telex is free
  120 220 220 HEUNG-A Wed 4 dir Telex is free
  100 130 130 MOL Mon 6 via CAI MEP SWB
  110 190 190 ZIM Mon 6 via CAI MEP Telex is free
  Currency:US Dollar.

  POL POD 20'GP 40'GP 40'HQ Carrier Schedule T/T(days) Telex/SWB
  Xiamen Hochiminh City Cat lai 225 325 325 MOL Sat 12 via HK SWB
  300 350 350 COSCO Sat 11 via Singapore SWB
  230 440 440 YML Wed 3 dir SWB
  220 420 420 RCL Wed 3 dir Telex is free
  275 530 530 TCLC Tue 4 dir Telex is free
  230 450 450 ASL Wed 3 dir Telex is free
  Currency:US Dollar.


 • Global Moderator


  Vận tải quốc tế! • Vận chuyển quốc tế đi Trung QUốc
  Vận chuyển tàu rời
  Vận chuyển hàng rời, hàng xá, quặng các loại ... • Vận chuyển đi Trung Quốc giá tốt nhất
  Vận chuyển đường biển giá rẻ • Vận chuyển quốc tế
  Vận chuyển Trung quốc hậu Covid
  Dịch vụ vận chuyển door to door


Log in to reply