Một vài cuốn sách Logistics tâm đắc của chuyên gia • Việc đọc sách là rất quan trọng, một thói quen tốt và cần phát huy và phổ biến. Một vài đầu sách thuộc lĩnh vực Logistics muốn giới thiệu đến với bạn như sau:

  1/ Fundamentals of Logistics Management– Paperback – International Edition, June 1, 1998 by Douglas M. Lambert (Author), James R. Stock (Author), Lisa M. Ellram (Author)

  2/ SUPPLY CHAIN STRATEGY – The Logistics of Supply Chain Management – Edward Frazelle

  3/ Logistics and Supply Chain Management Third edition – MARTIN CHRISTOPHER

  4/ Marketing Logistics – Second edition– Martin Christopher and Helen Peck

  5/ Purchasing and Supply Chain Management: Strategies and Realities Michael Quayle University of Glamorgan, UK

  6/ Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse 2nd Edition by Gwynne Richards (Author)

  7/ Essentials of Inventory Management Hardcover – April 25, 2011 – Max Muller (Author)

  8/ Supply Chain Risk Management: Vulnerability and Resilience in Logistics – Nov 15, 2011 – by Donald Waters

  Những quyển sách này sẽ giúp bạn hiểu căn bản và bao quát nhất, rối đến chuyên sâu từng lĩnh vực trong chuỗi các hoạt động của dịch vụ Logistics


Log in to reply