Formosa Hà Tĩnh đã được hoàn thuế 14.617 tỷ đồng • Formosa Hà Tĩnh đã được giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng 14.617 tỷ đồng đối với máy móc, nguyên vật liệu nhập khẩu.

  Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết, do là dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Formosa Hà Tĩnh đã được giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng 14.617 tỷ đồng đối với máy móc, nguyên vật liệu nhập khẩu.
  Theo đó, từ năm 2009 đến nay, cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ và hoàn thuế cho công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp (Formosa Hà Tĩnh) 14.617 tỷ đồng.
  Trong đó, có 10.601 tỷ đồng là hàng hoá, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu... do Formosa nhập khẩu đã nộp ngân sách Nhà nước thuế giá trị gia tăng nhập khẩu. Số tiền còn lại là thuế giá trị gia tăng đầu vào trong nước của các nhà thầu.
  Theo quy định của Luật thuế Gía trị gia tăng về hoàn thuế cho dự án đầu tư thì các doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng đầu vào trên 300 triệu đồng hoặc một năm sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng. Formosa Hà Tĩnh là đơn vị bắt đầu hoạt động đầu tư tại Việt Nam từ năm 2009 và là dự án của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.
  Tổng cục Thuế cho biết, việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho Formosa được thực hiện đúng quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp mới thành lập, đang trong giai đoạn đầu tư.


Log in to reply