MA TRẬN GE MCKINSEY • Bài viết này sẽ cho bạn một cái nhìn cụ thể về khái niệm Ma trận GE McKinsey. Sau khi đọc xong bài viết này, chúng tôi mong rằng bạn sẽ hiểu được cơ bản về công cụ chiến lược marketing và công cụ phân tích danh mục sản phẩm thần kì này.

  Nội dung

  Ma trận GE McKinsey là gì?
  Danh mục vốn đầu tư
  Ma trận GE McKinsey
  Các yếu tố của ma trận GE McKinsey
  Ma trận GE McKinsey và Ma trận BCG
  Ứng dụng
  Đầu tư / phát triển
  Giữ
  Thu hoạch / Bán
  Làm thế nào để thiết lập một Ma trận McKinsey GE
  Tương lai
  MA TRẬN GE MCKINSEY LÀ GÌ?

  Trong thập niên 70 của thế kỉ XX, General Electric (GE) đã ủy quyền cho công ty tư vấn McKinsey để phát triển ma trận phân tích portfolio để kiểm tra các đơn vị kinh doanh của mình.

  Ma trận GE McKinsey hoặc ma trận GE là một biến thể của mô hình phân tích portfolio Boston Consulting Group (BCG).

  DANH MỤC

  Ma trận GE McKinsey có nhiều điểm chung với mô hình phân tích MABA. MABA là viết tắt của các từ Market (thị trường), Attractiveness (khả năng thu hút), Business position (vị thế doanh nghiệp) và Assessment (đánh giá).

  Ma trận GE McKinsey cũng so sánh dựa trên tính hấp dẫn thị trường và khả năng cạnh tranh của các nhóm sản phẩm. Một tên gọi khác cho loại phân tích này là Phân tích portfolio. Portfolio của doanh nghiệp bao gồm tất cả các kết hợp của sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp cho thị trường/nhóm khách hàng mục tiêu.

  Thời điểm ban đầu, Ma trận GE McKinsey được sử dụng để phân tích thành phần portfolio của các đơn vị kinh doanh của GE. Sau đó, ma trận GE McKinsey đã khẳng định được vai trò của mình qua hiệu quả mang lại khi được áp dụng vào các công ty khác

  MA TRẬN GE MCKINSEY

  Ma trận GE McKinsey bao gồm hai trục: Trục y thể hiện sức hấp dẫn thị trường và trên trục x là năng lực, vị thế cạnh tranh của đơn vị kinh doanh.

  Cả hai trục được chia thành ba loại (cao, trung bình, thấp), được phân định thành chín ô.

  Mỗi đơn vị kinh doanh trong ma trận là một vòng tròn. Kích cỡ vòng tròn đại diện cho quy mô của doanh nghiệp. Phần trăm thị phần được nhập vào vòng tròn. Mũi tên thể hiện vị thế mong muốn trong tương lai của các doanh nghiệp.
  CÁC YẾU TỐ TRONG MA TRẬN GE MCKINSEY

  Có thể xác định trước được là liệu thị trường có đủ hấp dẫn để tham gia vào hay không, bằng cách xem xét các yếu tố sau:

  Quy mô thị trường
  Tốc độ tăng trưởng của thị trường và dự báo về tương lai
  Các xu hướng về giá
  Thách thức và cơ hội (thành phần của Phân tích SWOT)
  Sự phát triển công nghệ
  Mức độ của lợi thế cạnh tranh
  Các yếu tố khác được sử dụng để xác định tính cạnh tranh của doanh nghiệp:

  Giá trị của năng lực cốt lõi
  Tài sản có sẵn
  Sự công nhận thương hiệu và điểm mạnh của thương hiệu
  Chất lượng và phân phối
  Tiếp cận các nguồn tài chính bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
  MA TRẬN GE MCKINSEY VÀ MA TRẬN BCG

  Bên cạnh những điểm tương đồng, ma trận GE McKinsey vẫn có một số điểm khác biệt với ma trận BCG như:

  Ma trận GE McKinsey không chỉ xem xét đến khả năng tăng trưởng mà còn quan tâm chủ yếu đến tính hấp dẫn của thị trường.
  Ngoài vấn đề thị phần, ma trận GE McKinsey cũng cân nhắc đến ưu điểm của một đơn vị kinh doanh.
  Thay vì chỉ có 4 phần như trong ma trận BCG, ma trận GE McKinsey Matrix lại được chia thành 9 ô.
  ỨNG DỤNG

  Ba chiến lược khác nhau có thể được phân biệt và sử dụng thông qua ma trận McKinsey của GE, đó là:

  1 - Đầu tư / phát triển:

  Tăng trưởng được tạo nên nhờ vào mở rộng thị trường hoặc gia tăng đầu tư.

  2 - Nắm giữ:

  Thị trường hiện tại được củng cố bằng cách đầu tư cẩn thận hơn.

  3 - Thu hoạch / Bán:

  Không có đầu tư bổ sung mà chủ yếu tập trung vào việc tối đa hoá lợi nhuận. Bằng cách gán một trọng số cho mỗi yếu tố, ma trận GE McKinsey có thể được sử dụng hiệu quả hơn.

  Dựa trên các trọng số này, điểm số về khả năng cạnh tranh và độ hấp dẫn của thị trường cho từng doanh nghiệp sẽ được tính toán chính xác hơn.

  LÀM THẾ NÀO ĐỂ THIẾT LẬP MỘT MA TRẬN MCKINSEY GE

  Mô hình phân tích này được xậy dựng dựa trên bảy bước bắt buộc sau:

  Nhận biết Product Market Combinations - PMC's. Khách hàng của doanh nghiệp là ai, sản phẩm và/hoặc dịch vụ doanh nghiệp cung cấp là gì?
  Đánh giá sức hút trên thị trường của mỗi đơn vị kinh doanh. Mỗi trọng số thống kê có thể được chỉ định cho một khía cạnh nhất định. Tính hấp dẫn của thị trường là yếu tố quan trọng, cần được xem xét cẩn thận.
  Xác định vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
  Chấm điểm cho các PMC khác nhau.
  Để đảm bảo tính công bằng, hãy để cho cả nội bộ công ty và người bên ngoài cùng chấm điểm.

  Tính các điểm số cuối cùng. Bằng cách so sánh điểm số của sức hấp dẫn của thị trường và sức mạnh cạnh tranh với số điểm tối đa, bạn sẽ xác định được vị trí của doanh nghiệp trên ma trận.
  Vẽ ma trận và sự hấp dẫn thị trường trên trục x và sức mạnh cạnh tranh trên trục y. Doanh thu của PMC càng lớn thì vòng tròn càng lớn.
  Đánh giá và thảo luận. Ma trận này có thể làm cơ sở cho một cuộc thảo luận về các quyết định chiến lược.
  TƯƠNG LAI

  Cả ma trận GE McKinsey và ma trận MABA đều cung cấp những dự báo về sự phát triển trong tương lai của tổ chức. Điều quan trọng là không chỉ tập trung vào các vấn đề của PCM hiện tại mà còn phải quan tâm đến PCM trong tương lai.

  NGUỒN : THEO SAGA