Tồn tại song song rất khó, hãy là một phần của gã khổng lồ ,hoặc chỉ là chộp giật ...