Transit qua Lào và Campuchia là như thế nào nhỉ? mọi người chia sẻ kinh nghiệm với