Đường sắt tuyến ZhengZhou - Yên Viên Guang Zhou - Yên Viên Một số tuyến gom tại Hà Bắc, Hà Nam, Bắc Kinh ... Vận chuyển vỏ SOC và cont 40HC