Chỉ số của Việt nam đang ngày càng cao.... Khi hệ thống hạ tầng được hoàn thiện, kết nối, ứng dụng các hệ thống điện tử một cửa thì lưu thông ngày càng dễ dàng...