Hiện tại thương mại điện tử Việt Nam và Trung QUốc đã rất nhanh chóng và thuận tiện Nhiều khi gửi hàng từ Thượng Hải TQ sang Hà Nội còn nhanh hơn cả từ Sài Gòn