Block chain và số hóa đang là xu thế tất yếu. TIền điện tử Bit coin được kết nối thì thuận tiện cho việc lấy hàng, thông quan, vận chuyển .... ngồi nhà vẫn có thể thực hiện được các công việc ...