Đây chính là tiêu biểu của Blockchain nhỉ? Nó giúp minh bạch hóa và nhanh chóng kiểm tra được , truy xuất nguồn và ko thể giấu diếm...