Hiện nay phần mềm CRM nào tốt nhất ạ? Có phần mềm nào miễn phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc siêu nhỏ không? Chăm sóc khách hàng và không để thiếu thông tin đang rất quan trọng với công ty nhỏ..