Block chain sẽ giúp quản lý một cách minh bạch Đó là điều mà một số lại không muốn Nhưng đó lại là mục đích của quản trị ...