Trí tuệ nhân tạo, AI và Blockchain sẽ là những chủ đề vô cùng mới mẻ , vô cùng phức tạp. Kể cả dữ liệu lớn.. Nhưng trí tuệ nhân tạo liệu có thể thay thế hoàn toàn nhân lực ... hoặc tạo ra thế hệ người lai robot ...