Bộ hồ sơ khiếu nại đòi người bảo hiểm bồi thường tổn thất


 • administrators

  1. Thư đòi bồi thường( Letter of claim/ Notice of claim)
   2.Bản gốc đơn bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
   3.Bản gốc hóa đơn thương mại kèm theo bản kê khia chi tiết hàng hóa và/hoặc phiếu ghi trọng lượng hàng hóa.
   4.Bản gốc vận đơn đường biển ( Bill of Lading) và/hoặc hợp đồng chuyên chở khác loại.
   5.Bản gốc biên bản giám định và các chứng từ, tài liệu khác chỉ rõ mức độ tổn thất của hàng hóa :
  • Biên bản kết toán nhận hàng với tàu ( Report on receipt of cargo - ROROC.
  • Nếu hàng thiếu nguyên kiện, lập giấy chứng nhận hàng thiếu ( Certificate of shortlanded cargo - CSC).
  • Khi nhận hàng với tàu, nếu hàng hóa tổn thất rõ rệt như đỗ vỡ, hư hỏng, rách bao bì...phải có Biên bản dỡ hàng/Biên bản đỗ vỡ hư hỏng do tàu gây ra (Cargo outturn Cargo - COR). Người chuyên chở sẽ từ chối bồi thường nếu không có COR chứng minh tổn thất do tàu gây ra vì họ cho rằng tổn thất xảy ra ngoài phạm vi trách nhiệm của họ.
   Hai chứng từ trên có thể được thể hiên chung trong 1 chứng từ là Bảng kê hàng thừa/thiếu so với lược khai của tàu ( Certificate of short/overlanded cargo and outturn report).
  • Biên bản hàng đổ vỡ hư hỏng do cảng gây ra.
  • Kết toán lại ( Correction Sheet) của cảng, nếu có.
  • Nếu tổn thất không rõ rệt, khó thấy hoặc nghi ngờ có tổn thất bên trong, có tổn thất nhưng không lập được COR, phải thông báo cho hãng tàu bằng cách lập Thư dự kháng ( Letter of Reservation ) gửi thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao hàng.
   6.Các chứng từ chứng minh tình trạng hàng hóa ở cảng đích và nơi nhận cuối cùng như " Phiếu kiểm điếm " và các chứng từ như " Báo cáo dỡ hàng " ( Landing account), " Biên nhận kho hàng " ( Decking receipt)...
   7.Bản sao nhật ký hàng hải ( Log book) và/hoặc Báo cáo Hải sự( Sea protest ).
   8.Các chứng từ có liên quan đến việc đòi người thứ 3 bồi thường và thư, điện trả lời của họ.
   9.Bản chính hoặc sao biên lai, hóa đơn cho các chi phí thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm như chi phí tái chế,sữa chữa, đề phòng và hạn chế tổn thất, chi phí giám định...nếu có.
   10.Giấy chuyển nhượng ( subrogation) : chuyển nhượng cho công ty bảo hiểm quyền thay mặt người được bảo hiểm đòi người thứ 3 bồi thường tổn thất do họ gây ra cho hàng hóa được bảo hiểm.

  *** Nếu đòi bồi thường tổn thất chung cần có :
  1.Bản tuyên bố tổn thất chung của thuyền trưởng ( G/a declaration letter).
  2.Biên bản giám định tổn thất chung ( General survey report).
  3.Bản phân bổ tổn thất chung của chuyên viên tính toán tổn thất chung ( G/a adjustment).
  4.Các văn bản có liên quan tới tổn thất chung khác như Average Bond, Average guarantee..
  Tùy loại tổn thất, tổn thất xảy ra như thế nào mà trong bộ hồ sơ cần có nhũng chứng từ nào chứng minh.
  Thực tế cho thấy, những chứng từ trên càng chỉ rõ, càng xác định cụ thể tổn thất và chứng minh tổn thất thuộc trách nhiệm người bảo hiểm có lợi cho người được bảo hiểm.


 • administrators

  Mong là không ai phải dùng mấy thứ như thế này ..


Log in to reply