Các nội dung xuất hiện trong vận đơn (Bill of Lading)


 • administrators

  Theo quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam, vận đơn có các nội dung chính như sau:
  Tên và trụ sở người vận chuyển.
  Tên người giao hàng. (consignor)
  Tên người nhận hàng (consignee) hoặc thể hiện rõ vận đơn được ký phát dưới dạng vận đơn theo lệnh hay vận đơn vô danh.
  Tên tàu.
  Cảng dỡ hàng.
  Mô tả về chủng loại, kích thước, thể tích, số lượng, đơn vị, trọng lượng và giá trị hàng nếu cần thiết;
  Mô tả về tình trạng bên ngoài hoặc bao bì hàng hóa;
  Ký, mã hiệu và đặc điểm nhận biết hàng hóa mà người giao hàng đã thông báo bằng văn bản trước khi xếp hàng lên tàu và được đánh dấu trên từng đơn vị hàng hóa hoặc bao bì.
  Tiền cước vận chuyển, các khoản thu khác của người vận chuyển và cách thức thanh toán.
  Số bản vận đơn gốc đã ký phát cho người giao hàng.
  Thời điểm, địa điểm ký phát vận đơn.
  Chữ ký của người vận chuyển, của thuyền trưởng hoặc của người đại diện khác có thẩm quyền của người vận chuyển.

  Ảnh: Mẫu vận đơn gốc, các điều kiện về vận chuyển được ghi ở mặt trước (Tên người nhận hàng/consignee đã bị che đi).

  Trên thực tế, mỗi một chủ tàu hoặc người vận chuyển tự soạn thảo và ký phát vận đơn theo mẫu riêng của mình, nhưng nhìn chung nội dung và hình thức của các vận đơn là tương tự nhau. Một bản vận đơn gốc thường có hai mặt, trước và sau. Mặt trước của vận đơn bao gồm: tên, địa chỉ của người vận chuyển, người giao hàng và người nhận hàng, người nhận thông báo, tên tàu, cảng xếp hàng, cảng dỡ hàng, ký mã hiệu hàng hóa, số lượng đơn vị, trọng lượng hoặc khối lượng hàng hóa, tình trạng bên ngoài hoặc bao bì hàng hóa, tiền cước vận chuyển và cách thức thanh toán, số vận đơn, ngày cấp, nơi cấp, số lượng bản gốc được ký phát, chữ ký của thuyền trưởng hoặc của đại lý nếu được thuyền trưởng ủy quyền.

  Mặt sau của vận đơn bao gồm các điều khoản vận chuyển được in sẵn. Các điều khoản này quy định rõ quyền và trách nhiệm của người vận chuyển và chủ hàng. Mặc dù người vận chuyển đơn phương quy định các điều kiện vận chuyển in sẵn trong vận đơn, nhưng các điều khỏan này phải phù hợp với các quy định về vận đơn và vận tải đường biển trong luật quốc gia và Công ước quốc tế • Nội dung của vận đơn

  Vận đơn có nhiều loại do nhiều hãng tàu phát hành nên nội dung vận đơn cũng khác nhau. Vận đơn được in thành mẫu, thường gồm 2 mặt, có nội dung chủ yếu như sau:

  • Mặt thứ nhất thường gồm những nội dung:

  – Số vận đơn (number of bill of lading)

  – Người gửi hàng (shipper)

  – Người nhận hàng (consignee)

  – Địa chỉ thông báo (notify address)

  – Chủ tàu (shipowner)

  – Cờ tàu (flag)

  – Tên tàu (vessel hay name of ship)

  – Cảng xếp hàng (port of loading)

  – Cảng chuyển tải (via or transhipment port)

  – Nơi giao hàng (place of delivery)

  – Tên hàng (name of goods)

  – Ký mã hiệu (marks and numbers)

  – Cách đóng gói và mô tả hàng hoá (kind of packages and descriptions of goods)

  – Số kiện (number of packages)

  – Trọng lượng toàn bộ hay thể tích (total weight or measurement)

  – Cước phí và chi chí (freight and charges)

  – Số bản vận đơn gốc (number of original bill of lading)

  – Thời gian và địa điểm cấp vận đơn (place and date of issue)

  – Chữ ký của người vận tải (thường là master’s signature)

  Nội dung của mặt trước vận đơn do người xếp hàng điền vào trên cơ sở số liệu trên biên lai thuyền phó.

  Mẫu vận đơn của hãng tàu M.O.L

  • Mặt thứ hai của vận đơn

  Gồm những quy định có liên quan đến vận chuyển do hãng tàu in sẵn, người thuê tàu không có quyền bổ sung hay sửa đổi mà mặc nhiên phải chấp nhận nó.

  Mặt sau thường gồm các nội dung như:

  Các định nghĩa

  Điều khoản chung

  Điều khoản trách nhiệm của người chuyên chở

  Điều khoản xếp dỡ và giao nhận

  Điều khoản cước phí và phụ phí

  Điều khoản giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở

  Điều khoản miễn trách của người chuyên chở

  ...

  Mặt hai của vận đơn mặc dù là các điều khoản do các hãng tàu tự ý quy định, nhưng thường nội dung của nó phù hợp với quy định của các công ước, tập quán quốc tế vận chuyển hàng hoá bằng đường biển.
Log in to reply