Tình huống về thanh toán quốc tế bằng LC


 • administrators

  Giải quyết tình huống
  Tình huống 1: Một LC quy định như sau:
  Đóng giao hàng từng phần.
  Hàng được giao từ cảng Pulsa Hàn Quốc.
  Hàng hóa là xe tải Huyndai, số lượng 25 chiếc.
  Nhà nhập khẩu ở Hàn Quốcđã xuất trình các vận đơn sau đây:
  Vận đơn 1: 7/2/2009 thể hiện số lượng xe là 10 chiếc, giao hàng từ cảng Ulsa và tàu chở hàng là Hangin4. Cảng dở hàng là cảng Sài Gòn.
  Vận đơn 2: 7/2/2009 thể hiện số lượng xe là 5 chiếc, giao hàng từ cảng Ulsa và tàu chở hàng là Hangin4. Cảng dở hàng là cảng Sài Gòn.
  Vận đơn 3: 15/2/2009 thể hiện số lượng xe là 10 chiếc, giao hàng từ cảng Quảng Châu và tàu chở hàng là Hangin4. Cảng dở hàng là cảng Sài Gòn.

  Câu hỏi: Ngày giao hàng được xác định là ngày nào?
  Nhà xuất khẩu có vi phạm quy định cấm giao hàng từng phần của LC không? Vì sao?
  Ngân hàng phát hành đã từ chối các vận đơn xuất trình trên, anh chị có nhận xét gì về quyết định của Ngân hàng?

  Tình huống 2: Một LC có nội dung như sau:
  Loại LC không thể hủy ngang.
  Mã tiền và số tiền: $50000.
  Giao hàng từng phần.
  Các chứng từ được yêu cầu: hóa đơn (3 bản gốc), giấy chứng nhận xuất xứ, trọn bộ 3 bản gốc vận đơn sạch đã bốc hàng lên tàu phải lập theo lệnh của Ngân hàng ABC, thể hiện cước phí đã trả và thông báo cho người đề nghị mở LC.
  Người thụ hưởng mang bộ chứng từ thương lượng vớ ngân hàng XYZ, Nh đã chiết khấu miễn truy đòi đã chuyển bộ chứng từ đòi tiền Nh ABC. Nh ABC sau khi kiểm tra bộ chứng từ đã gửi thông báo từ chối thanh toán với các lí do:
  Hóa đơn thương mại có chữ kí nhà xuất khẩu.
  C/O không có chữ kí người phát hành.
  Giá trị bộ chứng từ chỉ có 20 000 USD.
  Ở trên vận đơn có ghi Consignee: SIFICO
  Câu hỏi: Việc từ chối thanh toán của Ngân hàng ABC co hợp lý hay không? Vì sao?

  Tình huống 3: Một LC có quy định sau:
  Trường 45a: 100 tấn hóa chất A (dung sai 5%), thời hạn giao hàng chậm nhất 15/5/2009. 200 tấn hóa chất B (dung sai 5%), thời hạn giao hàng chậm nhất 25/5/2009.
  Trường 45b: Giao hàng từng phần cho phép LC này dẫn chiếu UCP 600. 18/5/2009 Ngân hàng nhận được bộ xuất trình giao hàng lần đầu, bộ chứng từ cho thấy số lượng là 90 tấn mặc hàng A. Giao hàng 14/5/2009.

  Câu hỏi: Ngân hàng có thể bắt lỗi hàng thiếu không?
  Nếu 30/5/2009 bộ chứng từ xuất trình nhưng không thấy phần hàng A bổ sung, Ngân hàng có thể bắt lỗi hay không?

  Tình huống 4: 15/12/2009, Nh FB (VN) đã phát hành LC (UCP 600) theo yêu cầu của công ty A (VN) cho người thụ hưởng là công ty B (Singapo). Ngân hàng thông báo là EB. LC có một số nội dung sau:
  Currency code and amount: about $83 000.
  Partial shipment: allowed.
  Avalaiable with any bank by negotiation.
  Documentary required: + 3 original (s) commercial invoice issued by the beneficiary. + Original (s) full set (3/3) clean shipped on board ocean BL made out to the order of FB market frieght prepaid and notify to the applicant. + 2 original (s) certificate of origin. + Original(s) full set of insurance policy or certificate andorsed in blank for 110 PCT of invoice value, covering all risks, showing claim payable at HCMC, VN.

  Câu hỏi: Hãy trình bày quy trình thanh toán của giao dịch LC nói trên trong thường hợp LC có gia trị thanh toán tại FB.
  Khi thông báo LC, EB yêu cầu công ty B kiểm tra LC trước khi giao hàng. Hãy cho biết vì sao công ty B cần kiểm tra LC và những yếu tố nào cần xem xét khi kiểm tra LC?
  Sau khi nhận được và kiểm tra bộ chứng từ, FB đã gửi thông báo từ chối thanh toán bộ chứng từ với các lý do sau đây:

  • Commercial invoice không có chữ kí phát hành của người thụ hưởng. + BL thể hiện Freight collect và mục Consignee: AGRI PRO (VN).
  • Mục Inssurance condition trên Insurrance Policy thể hiện điều kiện bảo hiểm là All risks nhưng lại có rủi ro loại trừ.
  • Giá trị của bộ chứng từ chỉ có USD46 000 thấp hơm trong LC. Hãy cho biết việc từ chối của FB hợp lý không? Vì sao?

  Giải đáp tình huống :( mang tính chất tham khảo ) 1. Tình huống 1

  • Có lẽ do văn hóa từng vùng nên chị không hiểu đóng giao hàng từng phần là như thế nào. Partial shipment: not allowed, right?
   LC quy định về cấm giao hàng từng phần thì NH vẫn chấp nhận nếu nhà XK xuất trình nhiều bộ vận đơn miễn hàng hóa được giao trên cùng một tàu, trên cùng lộ trình và được chở đến cùng cảng dỡ hàng. Theo dữ kiện -> nhà XK không vi phạm quy định.
  • Cũng theo quy định trên, ngày giao hàng trên các bộ vận đơn khác nhau thì ngày giao hàng muộn nhất trong các ngày đó được tính là ngày giao hàng theo quy định LC. --> 15/2.
  • Khi LC quy định cảng bốc (hoặc cảng dỡ) là một cảng cụ thể thì trên tờ vận đơn cảng làm hàng cụ thể phải được thể hiện ở ô cảng bốc (hoặc cảng dỡ) hàng. -> bộ chứng từ có bất hợp lệ, NH họ sẽ đi điện thông báo bất hợp lệ cho ngân hàng gửi bộ chứng từ để xin chỉ thị đồng thời thông báo cho người đề nghị mở L/C - cho Ben's với App's thương lượng --> NH quyết định từ chối các vận đơn xuất trình trên là đúng.

  2.Tình huống 2. + Hóa đơn thương mại có chữ ký nhà XK --> cái này là sao? Quy định hóa đơn thương mại không nhất thiết phải ký - trừ khi có quy định rõ. --> ko hợp lý.

  • C/O phải có chữ ký của người phát hành.
  • Giao hàng từng phần --> thanh toán từng phần, giá trị bộ chứng từ có thể nhỏ hơn tổng số tiền LC nếu vẫn trong thời hạn giao hàng.
  • LC quy định rõ csnee là NH ABC --> chứng từ bất hợp lệ.
  1. Tình huống 3 +Thời hạn giao hàng chậm nhất 15/5 nên với bộ chứng từ cho phép giao hàng từng phần mà lần đầu là ngày 14/5 --> không thể bắt lỗi giao hàng thiếu.
  • Không.

  4.Tình huống 4 + Quy trình thanh toán

  • Công ty A VN (Applicant) đến NH FB VN (Issuing Bank) đề nghị mở L/C cho cty A Singapo (Beneficiary) được thông báo cho cty A thông qua NH EB(Advising Bank).
  • Công ty A sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, lập bộ chứng từ (documents) theo yêu cầu LC xuất trình đến NH EB.
  • Ngân hàng EB tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ, thông báo bất hợp lệ (Discrepancies) cho công ty A để tiến hành chỉnh sửa chứng từ (nếu có).
  • Trường hợp bộ chứng từ phù hợp, Ngân hàng EB sẽ tiến hành chiết khấu (Negotiation) bộ chứng từ và/hoặc gửi bộ chứng từ đi đòi tiền hoặc đi điện đòi tiền (nếu L/C cho phép đòi tiền bằng điện) đến Ngân Hàng FB.
  • Ngân hàng FB tiến hành kiểm tra tính hợp lệ bộ chứng từ. Nếu bộ chứng từ hợp lệ, họ sẽ tiến hành thanh toán (đối với L/C trả ngay) hoặc đi điện chấp nhận thanh toán (đối với L/C trả chậm). Trong trường hợp bộ chứng từ có bất hợp lệ, họ sẽ đi điện thông báo bất hợp lệ cho NH EB đồng thời thông báo cho cty A. A và B thương lượng chấp nhận bất hợp lệ, NH FB giao bộ chứng từ cho cty A đổi lấy thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, nếu hai bên không thỏa thuận được bất hợp lệ, FB trả lại bộ chứng từ cho EB.
  • Ngân Hàng nào cũng khuyên Nhà XK phải kiểm tra lập tức nội dung L/C, đối chiếu với các điều khoản của hợp đồng đã ký kết. Nếu thấy không có thể thực hiện được đầy đủ, đúng các điều kiện, điều khoản quy định trong L/C thì phải lập tức yêu cầu người mở L/C sửa đổi L/C thông qua ngân hàng mở L/C.
   Những điểm cần kiểm tra:
  • No of L/C, place and date of issuing

  • date and place of expiry

  • issuing bank, advising bank, beneficiary, applicant

  • form of documentary credit, amount

  • latest date of shipment

  • POL, POD, partial shipment and transhipment

  • Description of goods

  • documents for payment

  • additional conditions and period for presentation

  • Hóa đơn thương mại chỉ cần thể hiện do người thụ hưởng phát hành chứ không nhất thiết phải ký

  • BL thể hiện như vậy là bất hợp lệ

  • Nếu đơn bảo hiểm có điều khoản mọi rủi ro rồi thì chứng từ vẫn được chấp nhận mà không cần xem một số rủi ro nào đó có bị loại trừ hay không

  • Giao hàng từng phần --> được phép thanh toán từng phần.


Log in to reply