Những sai sót thường gặp khi lập Bill trong L/C


 • administrators

  1- Mục shipper, consingee, notify party không khớp với các quy định trong L/C:
  ØMục shipper phải ghi tên người bán trong hợp đồng hay trong L/C và ko dc viết tắt.
  ØMục consignee: tên và địa chỉ người nhận hàng ( consignee ) có đúng với quy định của L/C hay không , phần này có thể nói là phần sai sót nhiều nhất trong vận đơn vì phần quy đinh rất khác nhau trong L/C ; Có ba trường hợp:

  • Nếu trong L/C qui định " Full set of original of clean on board ocean B/L showing L/C No made out to order of shipper and blank endorse ... " thi người gửi hàng ký hậu để trắng ( chỉ ký tên , mà không ghi tên người được hưởng lợi tiếp theo ) , trong phần " Consignee" chi nghi " to order " - ai cầm vận đơn này điều có thể đi nhận hàng
  • Nếu trong L/C qui định "... made out to order of issuing bank .." thì phần " consignee " phải ghi " to order of " + tên địa chỉ ngân hàng phát hành . Trong trường hợp này , người nhập khẩu chỉ có thể đi nhận hàng khi có chữ ký hậu của ngân hàng phát hành . Trường hợp này xảy ra khi người nhập khẩu không ký quỹ đủ .
  • Nếu trong L/C qui định " ... made out to order of applicant ..." thì ở phần " consignee " là " to order of " + tên , địa chỉ người xin mở L/C . Trường hợp này xảy ra khi khách hàng ký quỹ đủ.

  ØMục notify party: Tên và địa chỉ người được thông báo khi tàu cập bến cảng phải là tên người mua, tên này phải đúng như trong L/C yêu cầu và không được viết tắt. Nếu người được thông báo là một người khác thì trong L/C phải được ghi rõ.
  1- Cảng bốc và cảng dỡ không khớp với quy định trong L/C: Có 2 nguyên nhân

  • Do người lập không nắm vững L/C.
  • Hai là do ben thuê tàu không đúng theo hành trình trong L/C quy định.
   2- B/L xuất trình cho ngân hàng trễ hơn 21 ngày sau ngày lập vận đơn, hoặc xuất trình khi L/C đã hết thời hạn có hiệu lực.
   3- Trên B/L ghi hàng đã chất lên boong tàu (on deck cargo) thay vì đúng phải ghi là hàng đã để trong hầm tàu ( on board).
   4- B/L xuất trình không phải là vận đơn hoàn hảo.
   5- Ký hậu, chuyển nhượng B/L không đúng.

  Các bất hợp lệ thường gặp ở vận đơn:

  • Tên, địa chỉ và các thông tin khác về người gửi hàng, người nhận hàng, người được thông báo không phù hợp theo quy định của L/C
  • Các thay đổi bổ sung trên vận đơn không có xác nhận của người lập( chữ ký và con dấu)
   -Vận đơn thiếu tính chính xác thực do người lập vận đơn không nêu rõ tư cách pháp lý đối với trách nhiệm chuyên chở lô hàng này
  • Số L/C và ngày mở L/C không chính xác
  • Các điều kiện dóng gói và ký mã hiệu hàng hoá không theo đúng quy định của L/C
  • Số hiệu container hay lô hàng không khớp với các chứng từ khác như chứng từ bảo hiểm, hoá đơn...
  1. Những rủi ro thường gặp khi lập B/L trong thanh toán quốc tế và cách giải quyết:
   Những rủi ro, giải quyết
   Ngày tàu đi :ngày tàu đi là ngày thuyền trưởng hay hãng tàu ký B/L, ko dc sau ngày giao hàng trễ nhất quy định trong L/C.
   Số lượng B/L
   Nếu L/C quy định nộp ít nhất 2 bản thì seller phải nộp 3 bản.
   Nếu L/C quy định:
  • 2/3 bản nộp vào bank thì seller phải nộp 2 bản chính , 1 bản copy.
  • 3/3 bản thì seller phải nộp 3 bản chín và 1 bản copy.
   Số lượng giao hàng
   -B/L thể hiện việc giao đủ số lượng trên invoice.
   -L/C ko cho phép giao hàng từng phần thì : B/L phải thể hiện việc giao đủ số lượng trên L/C.
   Loại B/L xuất trình
   Ví dụ: L/C quy định ocean B/L nhưng seller xuất trình combined b/l là ko đúng.
   Người ký phát b/l
   Vận đơn phải do:
  • carrier à As the carrier
  • Thuyền trưởng à As the master
  • đại lý của carrier à As agent for the carrier
  • đại lý của thuyền trưởng à On behalf of Mr..(name) as the master.
  • Trường hợp vận đơn do nhân viên giao nhận lập sẽ bị bank từ chối ( trừ khi L/C cho phép)
  • Việc bốc hàng lên tàu được thể hiện trên B/L :B/L được thể hiện ‘on boar’, ‘laden on board’ và người ký vận đơn ghi thêm vào ngày tháng ( ngày giao hàng), tên tàu số chuyến, cảng xếp hàng và chữ ký của người chuyên chở.

Log in to reply
 

Looks like your connection to DDVT was lost, please wait while we try to reconnect.