Trường hợp nào không cần khai tờ khai trị giá hải quan


 • administrators

  Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) về trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK đã nêu rõ một số trường hợp hàng hóa NK không phải khai trị giá trên tờ khai trị giá hải quan.

  Trong một số trường hợp, hàng hóa không cần khai tờ khai trị giá hải quan. Ảnh: T.Trang

  Theo đại diện ban soạn thảo Nghị định, thông thường người khai hải quan phải khai báo chi tiết trị giá hải quan trên tờ khai trị giá hải quan cho từng mặt hàng tương ứng có trong tờ khai hàng hóa NK. Các mặt hàng khai báo trên tờ khai trị giá hải quan phải được đánh số thứ tự liên tục, thống nhất với số thứ tự của mặt hàng đó trên tờ khai hàng hóa NK.

  Tuy nhiên, trong một số trường hợp, hàng hóa không cần khai tờ khai trị giá hải quan, đó là: Hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế theo quy định tại Luật Thuế XK, thuế NK; Hàng hóa NK theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng XK;

  Bên cạnh đó là hàng hóa đủ điều kiện áp dụng phương pháp trị giá giao dịch quy định tại khoản 3 Điều 6 dự thảo Nghị định về trị giá giao dịch được áp dụng nếu thỏa mãn đủ các điều kiện, đồng thời đã khai đủ thông tin trị giá hải quan trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu của Hệ thống thông quan điện tử VNACCS và Hệ thống này tự động tính trị giá hải quan; Hàng hóa NK không có hợp đồng mua bán hoặc không có hóa đơn thương mại.

  Tờ khai trị giá hải quan là bộ phận không tách rời của tờ khai hàng hóa NK và được nộp kèm theo tờ khai hàng hóa NK khi làm thủ tục hải quan.


Log in to reply