Thông báo tổn thất và khiếu nại đối với người chuyên chở hàng không • Bao gồm thời hạn khiếu nại,thời gian đi kiện,trách nhiệm của người chuyên chở hàng không.

  +Thời hạn khiếu nại:

  • Ðối với hư hỏng dễ thấy của hàng hoá : ngay sau khi phát hiện hư hỏng và muộn nhất là sau 14 ngày kể từ ngày nhận hàng;
  • Các trường hợp hư hỏng khác: trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận hàng;
  • Ðối với chậm trễ: trong vòng 21 ngày kể từ ngày hàng hoá được đặt dưới sự định đoạt của người nhận ;
  • Ðối với trường hợp không giao hàng; trong vòng 120 ngày kể từ ngày phát hành vận đơn hàng không;
  • Khiếu nại tiền cước lạm thu: trong vòng 180 ngày kể từ ngày phát hành vận đơn hàng không;
  • Ðối với hư hỏng hành lý: trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng.

  Thông báo tổn thất và khiếu nại có thể gửi cho:

  • Người chuyên chở có vận đơn đang sử dụng,
  • Người chuyên chở thứ nhất,
  • Người chuyên chở cuối cùng,
  • Người chuyên chở thực tế đã gây ra mất mát, hư hỏng trên chặng đường anh ta chuyên chở. Nếu người chuyên chở hàng không không giải quyết khiếu nại hoặc giải quyết không thoả đáng thì chủ hàng có quyền kiện ra toà.

  +Thời gian đi kiện là 2 năm, kể từ:

  • Ngày máy bay đến, hoặc ngày đáng lẽ máy bay đến,
  • Ngày mà việc vận chuyển chấm dứt.
   Theo Vận tải và giao nhận hàng hoá XNK (PGS.TS Hoàng Văn Châu)
  • Trách nhiệm của người chuyên chở hàng không
   Người chuyên chở phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại trong trường hợp hàng hoá, hành lý bị phá huỷ, mất mát hoặc hư hỏng với điều kiện là sự cố gây ra thiệt hại đó xảy ra trong quá trình vận chuyển hàng không.
   Vận chuyển hàng không bao gồm thời gian mà hàng hoá nằm trong sự trông nom, quản lý của người chuyên chở, dù ở sân bay, ở trong máy bay hoặc trong trường hợp phải hạ cánh ngoài sân bay thì ở bất kì nơi nào.
   Người chuyên chở hàng không sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh ta chứng minh được rằng sự phá huỷ, mất mát hoặc hư hỏng là do các nguyên nhân sau đây gây ra:
  • Tính chất hoặc khuyết tật vốn có của hàng hoá
  • Khuyết điểm về bao bì của hàng hoá do một người không phải là người chuyên chở hoặc đại lý của họ gây ra;
  • Hành động chiến tranh hoặc xung đột vũ trang ;
  • Hành động của nhà cầm quyền liên quan đến việc vào, ra hay quá cảnh của hàng hoá. Giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở hàng không đối với hàng hóa và hành lý ký gửi là 250 Fr ( tương đương với 17 SDR hay 20 USD) cho mỗi kg hàng hóa bị mất, trừ trường hợp người gửi hàng đã kê khai giá trị hàng hoá khi giao hàng cho người chuyên chở. Trong trường hợp này, người chuyên chở sẽ bồi thường theo giá trị kê khai, nếu giá trị kê khai đó là chính xác.
   Người chuyên chở hàng không sẽ mất quyền hưởng giới hạn trách nhiệm nói trên, nếu người chuyên chở hàng không phạm lỗi cố ý hoặc cẩu thả, mặc dù biết rằng tổn thất có thể xảy ra.Ngoài ra, người chuyên chở còn phải chịu trách nhiệm về thiệt hại do chậm trễ trong việc vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hoá. Tuy vậy, người chuyên chở không chịu trách nhiệm về chậm trễ nếu người chuyên chở chứng minh được anh ta và người làm công hay đại lý của anh ta đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để tránh thiệt hại hoặc đã không thể áp dụng được những biện pháp như vậy.

Log in to reply