Quy trình nhập và khai thác hàng lẻ với nhà nhập khẩu • Quy trình nhập và khai thác hàng lẻ với nhà nhập khẩu

  1. Nhận chứng từ từ shipper ( nhà xuất khẩu)

  Bao gồm:

  • Vận đơn gốc, hoặc vận đơn telex với trường hợp telex
  • Invoice
  • Packing list
  • C/O nếu có
  • Các chứng từ liên quan khác
   Việc nhận và kiểm tra hồ sơ chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị chứng từ để tránh tình trạng vướng mắc thủ tục hải quan và tồn đọng tại Cảng.
  1. Đổi lệnh:

  Hồ sơ đổi lệnh bao gồm:

  -Giấy giới thiệu

  • Vận đơn gốc ( trong trường hợp dùng vận đơn gốc)
   Bên nhập khẩu sẽ nhận được bộ hồ sơ từ Forwarder sau khi đổi lệnh bao gồm :
   02 giấy ủy quyền
   01 vận đơn chính photo có dấu của forwarder
   01 vận đơn phụ photo có dấu của forwarder

  Làm thủ tục Hải quan khai thác hàng lẻ

  Thời gian khai thác hàng lẻ từ ngày hàng cập cảng khoảng 3 ngày
  Nhà nhập khẩu tiến hành khai hải quan lô hàng, hoặc có thể nhờ bên giao nhận forwarder làm thủ tục hải quan ví dụ Everlines 0938550527
  Sau khi tờ khai được phân luồng có ba trường hợp:
  LUỒNG XANH

  Khi Tk được phân luồng xanh thì khi lấy hàng không cần xuất trình hợp đồng, IV/PK, TKTG mà chỉ cần:
  -Giấy GT

  • Phiếu xuất kho (lấy từ hãng hàng không)

  • Tờ khai

  • Phụ lục TK (nếu có)

  • Các giấy tờ liên quan (Giấy phép, C/O, catalog, chứng từ nợ thuế…)

  • Vận đơn.
   Luồng Vàng Giấy.

  • Giấy GT

  • Phiếu xuất kho (do hãng hàng không xuất)

  • Tờ khai, Phụ lục Tk(nếu có)

  • Tờ khai trị giá, phụ lục TKTG(nếu có)

  • Hợp đồng

  • Invoice/packinglist

  • Các giấy tờ liên quan (Giấy phép, C/O, catalog, chứng từ nợ thuế…)

  • Vận đơn gốc
   Luồng Vàng Điện Tử

  • Các loại chứng từ như đối với TK luồng xanh.

  • Điểm khác biệt: Khi TK được phân luồng vàng điện tử thì DN phải scan bản gốc hợp đồng, Invoice/packinglist để att lên cho HQ (sau khi TK đc cấp số )
   Luồng đỏ
   Chứng từ như luồng vàng giấy, điểm khác biệt là phải kiểm hóa hàng hóa

  1. Các bước hải quan ngoài hiện trường
  • Bóc chứng từ tại Kho Hàng lẻ CFS
   Giấy tờ cần thiết:
  • Giấy GT, CMND
  • Ủy quyền lấy hàng
  • Đăng ký kinh doanh (nếu cần)
   Lưu ý: Trước khi ký phiếu xuất kho và hóa đơn cần kiểm tra số cân, số kiện, tên người nhận, địa chỉ, mã số thuế.
   -. Trình hồ sơ cho HQ
  • Sau khi lấy được phiếu xuất kho từ kho hàng thì kẹp cùng bộ hồ sơ để trình HQ tiếp nhận
  • Nếu Tk luồng xanh hoặc luồng vàng thì sau khi HQ tiếp nhận chấp nhận hồ sơ thì mang hồ sơ sang bộ phận tách hồ sơ. Sau đó đưa TK và phiếu xuất kho xuống HQ giám sát để đóng dấu GS lên phiếu xuất kho và ra nhận hàng. Sau khi nhận hàng thì quay lại HQGS để đóng dấu GS lên TK

Log in to reply