Các phần mềm càng thông minh thì càng xử lý đc nhiều dữ liệu và thuận tiện cho việc quản lý.