QUẢN TRỊ KHO BÃI TRONG LOGISTICS Kho bãi hiện nay là một nhân tố không thể thiếu trong dịch vụ vận chuyển và lưu giữ hàng hóa, là yếu tố ảnh hưởng đến tính linh hoạt trong hoạt động của các công ty logistics tại Việt Nam. Về định nghĩa, kho bãi là một bộ phận của hệ thống Logistics, là nơi cất giữ nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm,… Từ lâu kho bãi đã đóng một vai trò không thể thiếu trong chuỗi dịch vụ cung ứng Logisitcs và cũng như các doanh nghiệp muốn tối ưu hoá các hoạt động quản trị và vận chuyển hàng hoá bằng việc chuyên môn hoá hoạt động kho bãi của mình. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hiện nay thường nhầm lẫn ở hai thuật ngữ “nhà kho” và trung tâm phân phối trong logistics. Dù hai thuật ngữ trên đều có một vài điểm chung và phục vụ chủ yếu nhu cầu lưu trữ hàng hoá, nhưng việc sử dụng nhà kho và trung tâm phân phối ngày càng được phân biệt rõ rệt đối với các doanh nghiệp logistics hiện nay. CHỨC NĂNG CỦA KHO BÃI TRONG LOGISTICS Một kho bãi hiện đại, đáp ứng được nhu cầu vận tải logistics thường bao gồm các kho nhỏ với các chức năng riêng biệt khác nhau: • Kho nguyên vật liệu, phụ tùng: Cung ứng nguyên liệu đầu vào cho sản xuất • Kho thành phẩm: phân phối hàng hoá cho đầu ra. Hệ thống các kho này phải đảm bảo thực hiện tốt những chức năng như: • Đảm bảo chất lượng hàng hoá được lưu trữ • Hỗ trợ cho sản xuất, đáp ứng tốt khi có nhu cầu • Gom hàng • Tách hàng thành nhiều lô nhỏ hơn. CÁCH QUẢN TRỊ KHO BÃI TRONG LOGISTICS Quản trị kho bãi trong logistics được cấu thành từ việc quản trị từng hoạt động liên quan đến kho bãi như: • Bố trí, thiết kế cấu trúc kho bãi và các phương tiên cất trữ, bốc xếp hàng trong kho • Quản lý hàng hóa: bao gồm việc phân loại hàng, định vị, lập danh mục, dán nhãn hoặc thanh lý hàng chất lượng kém. • Kiểm kê hàng hóa: điều chỉnh sự chênh lệch (nếu có), kiểm kê tồn kho, lưu giữ hồ sơ. • Quản lý công tác xuất nhập hàng. • Đảm bảo an toàn cho hàng hóa, người lao động • Phòng ngừa trộm cắp, cháy nổ. NHIỆM VỤ CỦA NHÂN VIÊN LOGISTICS QUẢN LÝ KHO Nhân viên quản lý kho giữ vai trò rất quan trọng trong việc vận hành các hoạt động chuyển giao hàng hoá và cần phải đáp ứng được sự trơn tru, hiệu quả cho chuỗi cung ứng: • Lập sơ đồ kho, dán ngay tại cửa. • Cập nhật ngay khi có phát sinh thay đổi. • Ký hiệu bằng nhãn dán vị trí hàng hóa phải rõ ràng, dễ hiểu. • Hướng dẫn và kiểm soát hoạt động xếp dỡ hàng. • Chịu trách nhiệm về cách thức và chất lượng hàng hóa khi bốc dỡ. • Kiểm soát hoạt động xuất nhập và chuyển dịch hàng hóa trong kho. • Bảo quản hàng hóa tốt. • Thu dọn và sắp xếp kho sạch sẽ, gọn gàng.