@MinhHHH Rất hay, có những người như bạn thì trẻ con ngày nay sẽ bớt phải áp lực Bạn sau này nhất định không được ép trẻ con mình học tốt, hãy để cho tụi nhỏ chơi, tìm hiểu cuộc sống ngoài đời càng sớm càng tốt, để tụi nhỏ nếm trải "sự đời", tôi tin với người ba tốt như bạn, con bạn sẽ là một "hổ tử" !!